Vi jobber for at brukeres og pårørendes erfaringer tas i bruk i tjenestene på psykisk helse- og rusfeltet.

NB: Fra og med 5/11 2020 og inntil videre er Erfaringskompetanses nettbutikk og bibliotek stengt på grunn av pandemien - altså ikke utsending av varer eller utlån av bøker nå!

Aktuelt

Ønsker større tilgang til bil

Gunnhild Ruud Lindvig er Phd. kandidat og universitetslektor ved Universitetet i Agder. Hun har som en del av sin studie av hjelpsomme relasjoner i bofelleskap blitt klar over hvilken betydning tilgang til og bruk av bil kan ha.

Opptrappingsplanen på rusfeltet

De fire årene er over og flere milliarder er brukt. Hvordan står det til i kommunene egentlig?

Vi vil dere skal forstå – unge om selvskading

Forandringsfabrikken la denne uken frem en ny rapport om unges erfaringer med selvskading og hvordan de opplever å bli møtt i skole og i helsetjenestene. Ungdommene kommer også med råd om hvordan de ønsker å bli møtt.

Stigma fører til diskriminering

Stigmatisering og diskriminering henger tett sammen ifølge forsker og psykologspesialist ved TIPS Sør-Øst, Carmen Simonsen. -Jeg opplever at mennesker som er eller har vært alvorlig psykisk syke blir stigmatisert, både i og utenfor hjelpetjenestene, sier styremedlem i Erfaringskompetanse Dorte Gytri.

I hvilken grad involveres pårørende i behandling?

Har du bakgrunn som pasient eller pårørende vil vi gjerne høre fra deg!

– Vårt høyeste ønske er at loven følges

220 informanter etterlyser først og fremst rettigheter de alt har i Erfaringkompetanses nettundersøkelse i desember. – Trist og opprørende, sier forsker Arnhild Lauveng.

Hva jobber vi med

– Diskriminering er juss - ikke subjektiv synsing

Blir psykisk syke og rusavhengige diskriminert i Norge i dag? Erfaringskompetanse vil belyse spørsmålet med temamøter, artikler, podkaster og spørreundersøkelser i høst.

LES HELE SAKEN

Våre publikasjoner