Vi jobber for at brukeres og pårørendes erfaringer tas i bruk i tjenestene på psykisk helse- og rusfeltet.

Det gjør vi ved å samle, systematisere og formidle bruker- og pårørendeerfaringer.

Aktuelt

Kulturelle variasjoner i mestring av depresjon

Valeria Markova er universitetslektor ved Universitetet i Bergen og psykolog ved Senter for migrasjonshelse i Bergen kommune. Hun har nylig fullført sitt doktorgradsprosjekt der hun utforsket hvordan mennesker med ulik kulturell bakgrunn bosatt i Norge forstår depresjon og foretrekker å mestre og behandle depressive symptomer.

Vi vil bli bedre kjent med deg

Hvem er du, hva leser du og hva vil du ha mer eller mindre av på våre nettsider? Dette ønsker Erfaringskompetanse å finne ut gjennom en leserundersøkelse på nett!

Å ville møte mennesket

Hva slags kunnskap kan erfaringskonsulenter bidra med innen psykisk helsevern? Det er hovedspørsmålet i erfaringskonsulent Astrid Webers prosjekt som har resultert i avhandlingen «Å ville møte mennesket».

– Vi er de ultimate unormale

Stopp diskrimineringen ble stiftet i 2002 og har røtter i frigjøringsideologi og USAs antidiskrimineringslov fra 1990. I denne samtalen om stiftelsens arbeid forteller Berit Vegheim om funksjonshemmedes stadige kamp for frigjøring fra en medisinsk modell som sykeliggjør og diagnostiserer naturlig variasjon.

Paul Møller: Opplevelse og erfaring – psykose og selvforstyrrelse

I dette foredraget gir lege, psykiater og forsker Paul Møller en innføring i temaet erfaringskunnskap, psykoseforståelse og selvforstyrrelse. Møller leder FoU-avdelingen på Klinikk for psykisk helse og rus i Vestre Viken HF.

– Tillit skrives ikke ut på resept

Det er Markus som sier dette. Han er en av ungdommene eller «proffene» som er tilknyttet Forandringsfabrikken, en ideell stiftelse og kunnskapssenter som jobber for å gjøre barnehager, skoler og helsetjenester bedre.

Hva jobber vi med

– Diskriminering er juss - ikke subjektiv synsing

Blir psykisk syke og rusavhengige diskriminert i Norge i dag? Erfaringskompetanse vil belyse spørsmålet med temamøter, artikler, podkaster og spørreundersøkelser i høst.

LES HELE SAKEN

Våre publikasjoner