Vi jobber for at brukere og pårørendes erfaringer tas i bruk i tjenestene på psykisk helse- og rusfeltet.

Det skal senteret gjøre ved å samle, systematisere og formidle bruker- og pårørendeerfaringer.

Anna Luise Kirkengen på Toppmøte 2019

– Man tenker ikke at man er skaket, man er skaket

Sammenhengen mellom traumer og alvorlige psykiske lidelser ble understreket av både Anna Luise Kirkengen og Dag Nordanger under Toppmøte 2019. – Man tenker ikke at man er skaket, man er skaket, sier Kirkengen.

Aktuelt

– Pasientenes erfaringer kan bidra til bedre selvmordsforebygging

– Det blir for snevert å fokusere på at suicidalitet er knyttet til psykisk lidelse i individet. Pasientenes erfaringer viser at suicidalitet er relasjonell og påvirkes av interaksjonene de har med andre, sier forsker Julia Hagen.

Her er nye tall om brukeransettelser i 2.-linjen

30 prosent av ledere i spesialisthelsetjenesten oppgir at de har erfaringsmedarbeidere ansatt, viser SINTEF-rapport. Les hvilke fordeler og utfordringer lederne selv beskriver om disse ansettelsene.

Cathrine Grimsgaard forteller i spalten «Forskeren forklarer» om funnene i sin doktorgradsavhandling.

Dystre funn om samtalegrupper for barn

– I samtalegruppene jeg har observert, førte mangelen på kommunikasjon rundt barnas egne erfaringer til at alvorlige tilfeller av omsorgssvikt ikke ble tatt tak i, forteller forsker Cathrine Grimsgaard.

Dette er temaene vi vil løfte fram i 2020

Leder Hilde Hem oppsummerer senterets arbeid i året som har gått, og forteller om prosjekter for året som kommer.

Behandlingen jeg fikk – og behandlingen jeg ønsket

En innleggelse som var ment å vare i et par uker, ble til åtte og et halvt år med tvang og medisinering. Helen Louise Wesnes tror historien hennes hadde sett annerledes ut om hun fikk en annen behandling.

Når legen, sykepleieren eller psykologen deler egenerfaringer

Ved medisinfri avdeling i Tromsø har de åpnet for at ansatte kan dele sine egenerfaringer i møte med pasienter.

Hva jobber vi med

Toppmøte 2020

Toppmøte 2020 avholdes 28 april, og programmet er klart. Overordnet tema er: Hvordan forstår vi alvorlige psykiske lidelser? Innspillsmøte for inviterte interessenter og samarbeidspartnere ble avholdt 2. september, og innspillene er tatt med i utarbeidelsen av programmet. I tilknytning til…

LES HELE SAKEN

Våre publikasjoner