Vi jobber for at brukeres og pårørendes erfaringer tas i bruk i tjenestene på psykisk helse- og rusfeltet.

Det gjør vi ved å samle, systematisere og formidle bruker- og pårørendeerfaringer.

Aktuelt

Pasient- og brukerombudenes 10 anbefalinger

Bruk av individuell plan, ivaretakelse av retten til medvirkning og differensierte aktivitets- og botilbud er blant forbedringsbehovene i kommunale psykiske helsetjenester. Det viser rapport fra Pasient- og brukerombudene.

Tvil, frykt og lengsel ved unnvikende personlighetsforstyrrelse

Kristine Dahl Sørensen, psykolog ved Sørlandet Sykehus, intervjuet i sitt doktorgradsprosjekt 15 personer med diagnostisert engstelig unnvikende personlighetsforstyrrelse for å forstå mer av hvordan det er å leve med slike vansker. Hvordan opplever de sine utfordringer og terapier?

– Jeg sliter med å bruke ordet enke

Knut Erik Holm forlot kone, barn, venner, NRK-karriere og selve livet 28. august 2014. Hvordan kunne en tilsynelatende vellykket 56-åring ta sitt eget liv? Dette er Bjørg Aftrets historie om et selvmord.

Ny rapport om erfaringskonsulenter med ruserfaring

Ny rapport fra forskere ved Høgskulen på Vestlandet beskriver hvordan erfaringskonsulenter med bakgrunn fra rusavhengighet opplever sin arbeidssituasjon.

Tilbakemeldingsverktøy – nyttig i dialogen mellom pasient og terapeut?

Runar Tengel Hovland i Helse Førde avla nylig en doktorgrad på emnet tilbakemeldingsverktøy. Han har forsket på implementeringen og praktiseringen av tilbakemeldingsverktøyet Norse Feedback. Hovland ser muligheter, men også begrensninger ved bruk av slike verktøy.

Den frittgående vaktbikkja

Målfrid J. Frahm Jensen var erfaringskonsulent ved Stavanger universitetssjukehus, varslet om det hun mente var urett og betalte prisen ved å si opp jobben. Var det verdt det?

Hva jobber vi med

Toppmøte 22. april 2021

Toppmøte 2020 ble avlyst på grunn av koronakrisen, men arrangementet er flyttet til 22. april 2021! Overordnet tema: Hvordan forstår vi alvorlige psykiske lidelser? Vi vil videre gå inn på hvordan de ulike forståelsene gir konsekvenser for de hjelpetilbud vi bygger…

LES HELE SAKEN

Våre publikasjoner