Vi jobber for at brukeres og pårørendes erfaringer tas i bruk i tjenestene på psykisk helse- og rusfeltet.

Det gjør vi ved å samle, systematisere og formidle bruker- og pårørendeerfaringer.

Aktuelt

7 av 10 fikk det verre under pandemien

7 av 10 som sliter med psykiske vansker og/eller rus fikk det verre under koronapandemien. Det viser den ferske undersøkelsen til Erfaringskompetanse.

Fikk det vanskelig under koronakrisen

Pandemien har ført til forverring av den psykiske helsen og et redusert behandlingstilbud for mennesker med spiseforstyrrelser. Det viser undersøkelsen til SPISFO.

Tvangsbruken nær halvert

Evalueringen av FACT-team (Flexible Assertive Community Treatment) viser at oppsøkende team nær halverte innleggelser på tvang. – Vi vil ha flere slike team fordi vi ser at det virker, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Nettbutikken open att etter koronastenginga

Bibliotekar Eskil Skjeldal er attende med godsakene i nettbutikk, bibliotek og som fjernlån etter koronastenginga!

Vi har alle et ansvar for ettervernet etter rusbehandling

– For mennesker som sliter med psykososiale konsekvenser av rusmiddelbruk, er overgangen fra rusbehandling til hverdagen etterpå et spesielt sårbart punkt i endringsprosessen. Det sier Dagny Adriaenssen Johannessen, PhD-stipendiat i Blå Kors Øst.

Nytt studietilbud i likepersonsarbeid

Universitetet i Agder (UiA) er på banen med nytt tilbud til de som ønsker å lære mer om kunnskapsbasert praksis og erfaringskunnskapens betydning i likepersonsarbeidet.

Hva jobber vi med

Toppmøte 2020 (AVLYST)

Toppmøte 2020 skulle vært avholdt 28 april, men er avlyst og blir trolig forskjøvet til 2021. Overordnet tema: Hvordan forstår vi alvorlige psykiske lidelser? Vi vil videre gå inn på hvordan de ulike forståelsene gir konsekvenser for de hjelpetilbud vi bygger…

LES HELE SAKEN

Våre publikasjoner