Vi jobber for at brukere og pårørendes erfaringer tas i bruk i tjenestene på psykisk helse- og rusfeltet.

Det skal senteret gjøre ved å samle, systematisere og formidle bruker- og pårørendeerfaringer.

Aktuelt

– Vi er her for deg 24/7

Hjelpetelefonen til Mental Helse tar aldri fri. Daglig leder Aslaug Timland Dale vet at påsken blir ekstra tøff i år med korona og isolasjon. – Ring Hjelpetelefonen gratis på 116 123 og snakk om det vonde!

Psykt tabu

Både egne ideer om psykiske plager og erfaringer med rasisme i møte med helsepersonell kan stå i veien for å søke psykisk helsehjelp. Det er konklusjonen i ny rapport av førsteamanuensis Lin Prøitz ved Høgskolen i Østfold.

– Jeg levde på en livsløgn

Jostein Pedersen prøvde å drepe seg selv i 2009. Han klarte det ikke. – Jeg har et tungsinn som kanskje ikke andre har. Og jeg tror det er noe av nøkkelen for å bli frisk: Erkjenne og godta at dette blir du ikke frisk av. Jeg ser på det som en gave!

Koronahjelp og moro på nett og telefon

Selv om vi nå må holde avstand til hverandre og holde oss mest mulig hjemme, finnes det en rekke tilbud om informasjon og støtte - tidsfordriv og underholdning. Her er noen eksempler vi kjenner til.

– Pårørende trenger strakstiltak og koronaråd

Pårørendealliansen og fagsjef Anne-Grethe Terjesen savner nasjonal informasjon til de pårørende nå når tjenester omorganiseres og legges ned innen psykisk helse og rus på grunn av koronakrisen.

– Gi brukerne medisin før de dør av koronakrisa

Arild Knutsen i Foreningen for human narkotikapolitikk (FHN) ber regjeringen om krisepakke for rusavhengige før koronatiltakene tar livet av dem. Knutsen mener dette er god folkehelse og et strakstiltak som vil redde mange liv. spotify:episode:1rAPcLlnC94popMAamIZTM

Hva jobber vi med

Toppmøte 2020 (AVLYST)

Toppmøte 2020 skulle vært avholdt 28 april, men er avlyst og blir trolig forskjøvet til 2021. Overordnet tema er: Hvordan forstår vi alvorlige psykiske lidelser? Innspillsmøte for inviterte interessenter og samarbeidspartnere ble avholdt 2. september, og innspillene er tatt med…

LES HELE SAKEN

Våre publikasjoner