Hjem > Kategori > Brukermedvirkning

Kategori: Brukermedvirkning

Et lyst vendepunkt

Livet er spekket av vendepunkt. Det har Marius Strøm Pettersen fått merke. På godt og vondt. Den viktigste dagen i livet har han valgt å fortelle om på nettsiden The…

Nytt studietilbud i likepersonsarbeid

Universitetet i Agder (UiA) er på banen med nytt tilbud til de som ønsker å lære mer om kunnskapsbasert praksis og erfaringskunnskapens betydning i likepersonsarbeidet.

Nettkurs for brukerrepresentanter på systemnivå

Her er kurset som gir deg som brukerrepresentant nødvendig kunnskap når du skal bidra til forbedring av spesialisthelsetjenesten gjennom arbeid i brukerutvalg og ungdomsråd.

Hvorfor og hvordan utvikle tjenester i samarbeid med brukere

En kunnskapsoversikt over forskning på brukermedvirkning på tjenestenivå, viser at å involvere brukere i utvikling av helsetjenester har betydning for tjenestenes form og innhold. Samarbeidet i seg selv har også…

Om brukermedvirkning: Erfaringspanelet psykisk helse og rus i Helse Bergen

Erfaringspanelet er et rådgivende organ for Divisjon psykisk helsevern i Helse Bergen. I panelet sitter 19 mennesker med reflekterte egenerfaringer med rus eller psykiske problem og behandling, som tjenestebrukere selv…

Om brukermedvirkning: Brukermedvirkning i forskning

Mette Haaland-Øverby fra Nasjonal Kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) er medforsker og samarbeider med professor Ole Petter Askheim ved Høgskolen i Innlandet om forskningprosjektet «Brukermedvirkning –…

Om brukermedvirkning: Fossumkollektivet

Fossumkollektivet driver langtids døgnbehandling av ungdom med rusproblemer og har over år jobbet målrettet med å involvere de pårørende i behandlingen og støtte dem. Mor Vigdis Løbach tror pårørendeinvolvering kan…

Om Brukermedvirkning: Housing First Tromsø

Housing first er en amerikansk arbeidsmodell for bosetting og oppfølging av bostedsløse med ulike utfordringer knyttet til rus og eller psykisk helse. Modellen legger vekt på at deltakeren er delaktig…

Om brukermedvirkning: Håndbok i erfaringsformidling

Knut Stubben har vært Mental Helses representant i gjennomføringen av et samarbeidsprosjekt med Norsk Forening for kognitiv terapi (NKFT) der det er utarbeidet en håndbok i erfaringsformidling. Prosjektet er finansiert…