Hjem > Kategori > Diskriminering

Kategori: Diskriminering

Blir psykisk syke og rusavhengige diskriminert i Norge i dag? Erfaringskompetanse vil belyse spørsmålet med temamøter, artikler, podkaster og spørreundersøkelser i høst.

Opptak fra temakvelden i Trondheim

Foregår det systematisk diskriminering innen hjelpetilbudene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer? Nå kan du se opptak fra høstens andre temakveld på Litteraturhuset i Trondheim.

– Svært vanskelig å måle diskriminering

– De færreste mennesker ønsker å diskriminere og tror heller ikke at de gjør det, selv når de gjør det. Det sier en av landets mest erfarne forskere på diskriminering,…

– Pårørende opplever diskriminering

– Mange av våre medlemmer i LPP opplever urettferdig forskjellsbehandling både på egne vegne og på vegne av dem de er nær til. Det sier landsstyreleder Christine Lingjærde i LPP.

– Vi har ikke lykkes med å bekjempe noen hindre

– Situasjonen for funksjonshemmede i Norge i dag ikke er bedre enn den var for 40 år siden. Det sier generalsekretæren i Uloba som har vært pionerer i kampen for…

Diskriminering på dagsorden i Litteraturhuset

Guri Hestflått Gabrielsen (LDO) og Arild Knutsen (FHN) belyste og drøftet diskriminering på Litteraturhuset i Oslo. Se og hør temamøtet her!

Guri Hestflått Gabrielsen: Hva er diskriminering?

I dette foredraget gir fagdirektør Guri Hestflått Gabrielsen hos Likestillings- og diskrimineringsombudet oss en innføring i hva som er diskriminering i rettslig forstand - og hva som er spesielt med…

Temamøter om diskriminering

I høst inviterer Erfaringskompetanse til tre temamøter om diskriminering innen rus og psykiatri i Oslo, Trondheim og Fredrikstad.

– Vi må forske mer på diskriminering

FHI-forsker Warsame Ali opplevde selv diskriminering i oppveksten på Stovner, men hjemme hos mor og far fra Somalia var det lov å snakke om problemene. Han mener at åpenheten er…

– Diskriminering er juss – ikke subjektiv synsing

Blir psykisk syke og rusavhengige diskriminert i Norge i dag? Erfaringskompetanse vil belyse spørsmålet med temamøter, artikler, podkaster og spørreundersøkelser i høst.