Hjem > Kategori > Diskriminering (Side 2)

Kategori: Diskriminering

Blir psykisk syke og rusavhengige diskriminert i Norge i dag? Erfaringskompetanse belyser spørsmålet med temamøter, artikler, podkaster og spørreundersøkelser i høst.

Temamøter om diskriminering

I høst inviterer Erfaringskompetanse til tre temamøter om diskriminering innen rus og psykiatri i Oslo, Trondheim og Fredrikstad.

– Vi må forske mer på diskriminering

FHI-forsker Warsame Ali opplevde selv diskriminering i oppveksten på Stovner, men hjemme hos mor og far fra Somalia var det lov å snakke om problemene. Han mener at åpenheten er…

– Diskriminering er juss – ikke subjektiv synsing

Blir psykisk syke og rusavhengige diskriminert i Norge i dag? Erfaringskompetanse vil belyse spørsmålet med temamøter, artikler, podkaster og spørreundersøkelser i høst.