Hjem > Erfaringer > Brukerkompetansen møter stengte dører

Brukerkompetansen møter stengte dører

Gunn Pound har her skrevet et avisinnlegg om hvordan hun møter manglende interesse for sin brukerkompetanse.

Tar utgangspunkt i mitt møte med Rådet for psykisk helse som i godt selskap med mange andre skriver og snakker så vakkert om brukermedvirkning og nytteverdien av brukernes erfaringskompetanse.
I november 2009 kontakter jeg Rådet for psykisk helse. I min henvendelse tilbyr jeg vederlagsfritt å bidra med min brukerkompetanse på kurs, seminar og lignende med tema ”Åpenhet om psykisk helse på arbeidsplassen” . Jeg la også ved min rapport ”Hva gjør vi neste gang” som på en saklig og objektiv måte beskriver min erfaring da jeg fikk en depresjon på en IA-arbeidsplass med mangelfull tilrettelegging og oppfølging som førte til sykefravær og utstøting fra arbeidslivet. Rapporten inneholder også interessante og tankevekkende refleksjoner samt gjennomtenkte forslag til forbedringer sett fra et brukerperspektiv (uttalelser fra leserne). Videre informerte jeg om mine planer om å starte oppsøkende virksomhet på arbeidsplassene i Stovner bydel.
Fire måneder senere mottok jeg en mail som ikke besvarte min henvendelse. Sitat svar : ”Når det gjelder satsing på arbeidsliv og psykisk helse kommer Rådet for psykisk helse, Mental Helse/Verdensdagen, NAV og Helsedirektoratet til å ha et fellesmøte om satsningen for 2010”.

Her møter BRUKERKOMPETANSEN EN STENGT DØR. Kan også fortelle at jeg med samme budskap har kontaktet arbeidslivssenteret i Oslo, flere tidsskrifter og magasiner som jobber med arbeidsmiljø uten å få respons. Hele samfunnet snakker i disse tider om psykisk helse i arbeidslivet, sykefravær og IA-avtalen. Men HVORFOR slipper ikke brukerne til med sin erfaringskompetanse ? Nå skriver jeg på vegne av en stor og skjult gruppe som stadig møter stengte dører i helsevesenet, arbeidslivet, brukerråd og andre viktige samfunnsfora. HVORFOR blir ikke vi brukere med erfaringskompetanse invitert til å delta i undervisning på høyskolene, universitetet, helsedager på arbeidsplassene, kurs for verneombud, ledere med personalansvar og fagforeningene m.fl. ? Og HVORFOR blir ikke brukerstemmene hørt i brukerrådene ? Og HVORFOR var ikke brukerne representert i sykefraværsutvalget ? ERFARINGSKOMPETANSEN ER LIKE VIKTIG SOM FAGKOMPETANSEN, og må sees på som et gjensidig og likeverdig samarbeidsprosjekt.

Min oppfordring er : Vær så snill. Slipp oss inn i varmen. Vi har mye vettugt å bidra med, for vi vet hvor skoene trykker. Vi fortsetter å banke på dørene til de åpnes. Og alle er velkomne til å banke i kor.

Det som opptar meg veldig, er at folk med psykiske funksjonshindringer skal bli inkludert i arbeidslivet. Med rapporten Hva gjør vi neste gang ønsker jeg å bane veien for folk som sliter i arbeidslivet og for arbeidsgivere som er usikre på hvordan de skal takle medarbeidere med psykiske helseutfordringer. – Gunn Pound –

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen.