Hjem > Erfaringer > Kampen om min datter i psykiatrien

Kampen om min datter i psykiatrien

Hvordan kan det være mulig at livet ikke har noen verdighet. Hva skal til for å være attraktiv i helsevesenet, kreft, hjerteproblemer og helst litt eksotiske sykdommer og dersom man kryddrer det hele med å være ung, da er du attraktiv eller !

Dersom man er innom akutten fordi man er sucidal, skjærer bort hud på begge armer, ikke kuttet men skjært bort. Det er ikke attraktivt, sykepleieren sier, jøss hva er vitsen., kutt ut det der.
Verdighet, hva er det egentlig vi lærer bort til en sykepleier, holdninger, etikk, omsorgsyrke.

Hva ligger bak, hva er grunnen til denne handlingen, denne blødende arm. Hvordan er det mulig at en sykepleier ikke har den grunnlegende innsikt til at mennesker har indre blødninger. 17 år blødene, gråtende tom i blikket, men ikke attraktiv for behandling. Jeg undre meg over livet.

En konsekvens av å ikke få nok adevkat hjelp i barne og ungdomspsykiatrien var at de kastet denne ikke attraktive ungdommen ut i en bunnløs fortvilelse. Deretter selvmedisinering på rusmidler.
Jeg undrer meg over begrepet motivasjon. En forstilling om fortid og fremtid.

Fremtiden, man kan si at motivasjon er farget av fortiden, men også ideer om fremtiden. Fremtiden virker inn i den forstand at generelle ideer om hvordan framtiden vil bli, og en forstilling om ens egen posisjon i fremtiden. Hva kan jeg nå ? og hva vil jeg bli ? dette influerer motivasjonen. Motivasjonen påvirkes også av kulturelle og institusjonelle forhold, hvilke muligheter finnes, og hvordan ulike gruppers sosiale gruppers posisjoner står i forhold til mulighetene.

Jeg undre meg over klasse kulturelle forhold som influerer på motivasjon ved ulike forestillinger om en naturlig og sannsynnlig fremtid. Hva gjør helsevesenet eller tearpeut sammfunnet for å skape tillit til blødende såret sjel.

Denne ungdom som opplever livet som en belastning uten verdi, innholdet i sjelen lider og blør konstant.
Hva er motivasjon da, hvordan motiverer vi. Ba en lege ta et hjemmebesøk hos denne ungdom, for å sjekke helsetilstanden grunnet kronsik sykdom, som akn føre til død uten livsviktige medisiner. Da kom det, å nei det går ikke. Er du så bekymret ring AMK. jeg undre meg over hva er plikt og hva er rett. Det hjelper altså ikke si ungdommen har diabetes og er i ferd med og utvikle ketoacidose. Kommentar var også kjenner ikke ungdommen.

Da vil jeg si, jeg har sjekkt litt med AMk de vil ikke ha ungdommer som ruser seg i ambulansen selv om det er sykdom som er gjeldene. Dette er hårreisende, da undrer jeg meg over livet. Kan man egentlig opptre slik.

Ungdom som har fått sosiale problemer som følge av blind vold, møter et utrolig arrogant helsevesen, dersom du da også døde innvendig , og drav begynner og ruse deg. Du er et ikke menneske lenger.
Nedladtenheten er til å ta og føle på. ungdommen klarer ikke å se seg selv som voksen.

De mangler med andre ord muligens en tydelig meningskopling mellom fremtid og fortid, en fortelling som binder nåtid og fremtid sammen. I et modrene samfunn er motivasjon forankret i den samfunnsmessige diskurs, ikke ved at enkle kulturelle forestillinger internaliseres som alles felles motivasjon.
Hvordan kan man si til ungt menneske du må motivere deg til livet, når døden er eneste alternativ. Motivasjon dannes i møtepunktet mellom aktører og diskursen.
Mitt spørsmål er, hvorfor tidlig intervesjon når det gjelder rus?

Trodde det var et ledd i folkehelseprogrammet i Norge, for et sunnere miljø og levevaner. Da betyr det at man må kunne gjenkjenne rus. Fagpersoner som man er i kontakt med bør også ha kunnskaper om risikofaktorer og symptomer. Like viktig er det å ha mot og å handle. Hvem gjør egentlig hva?
Skal de til grunne?

Ja skal de det, hvem kan si at man velger et liv med rus, når man har ligge i uker, mnd, livredd for å gå ut, angsten spiser deg opp, hjertet slår som om det skal stoppe. Ungdommen ble utsatt for vold, han er dømt for det, ungdommen er dømt for livet. Psykisk syk, somatisk syk og ruser seg.
Hadde ungdommen blitt en rusmisbruker dersom man hadde fått hjelp, når ungdommen tryglet og ba om det?
Hvor viktig er det ?

jeg mener at tidlig intervensjon på dette området må sees i sammenheng på mange andre vikitge områder. Da tenker jeg selvsagt på psykiatrien. Jeg som pårørende, rister på hode av hvordan festtalen runger i det offentlige rom. Jeg bare undres. Hva er mot og handling?

Så er det slik da at i sosialtjeneste loven, så er det virkemidler som kan hjelpe ungdommen. det er da slik at man må jo først jobbe frivillig med brukeren. Man må være motivert, ja da må man motivere og stimulere brukeren. Hva er feighet og unnlatelses synd?

Hvordan kan man si at en ungdom som var 16,5 år ble utsatt for vold, begynte og selvmedisinere seg på rus har store psykiske problemer klarer og ta riktige avgjørelser . Jeg har vært naiv, men systemet er totalt naive , motivering er viktig. Når rusen er det eneste viktige du har for og fjerne, angst, det som er igjen av samvittighet. Hvordan kan de profesjonelle våge og si , du kan velge og gå til grunne. Dette er frekt.

Eller er det som Magne Raundalen sa det, det dårlige hjelperen er de med empatismerte. Det er de som sier jeg hører hva du sier, men jeg orker ikke lenger og gjøre noe. rus er vel så komplisert at, nei la de gå til grunne.

Eller du kan velge og si, vi har noen virkemidler ,her har man sosialtjenesteloven som kan legge ungdommen inn på rusinstitusjon og kanskje redde livet hennes. Det er om jeg huske rett ca 80 tvangssaker i året etter sosailtjenesteloven § 6.2, så kommer gravide rusmisbrukere utenom.

Da undrer jeg meg om de som skal kunne dette har de virkelig kunnskap og kompetanse nok på dette området. Eller er det letter og forholde seg til de som har ruset seg i 20 år, ta en kaffe kopp med de og det er det.

Ungdommen Har diagnoser både innenfor psykiatrien og somatikken som gjør at hun kvalifiserer til at man kan bruke dette som et virkemiddel. Sosialtjenesteloven 6.2.
Jeg tenker at de rette instanser burde ha mot og følge opp den enkelte som lever med begynnende rusproblemer de må våge og handle på bakgrunn av sin bekymring. Ofte så vil en innsats hjelpe.
Jeg er en mor som har fulgt min datters kamp fra å bli utsatt for vold, ikke få den hjelpen hun tryglet om i psykiatrien, til å nå ha en datter som er rusmisbruker. Hva skal til? alle ser, men ingen gjør ? De gjemmer seg bak tiden som er til rådighet 8-16. De mangler motivasjonen som hjelpere, og som de faktiskt er betalt for og gjøre.
sannheten er : ikke bruk de virkemiddler man har til rådighet for å redde et ungt menneske ut at et liv i helvete. budskapet er få en eksotisk sykdom som gir helsepersonell en utfordring og annerkjennelese.

La de med alvorlig kronisk sykdom og rus sitte på vent til ingen lenger ser de.

Anne Andersen er en mor som har fulgt sin datters kamp fra å bli utsatt for vold, ikke få den hjelpen hun tryglet om i psykiatrien, til å nå ha en datter som er rusmisbruker. Hva skal til for å få hjelp?

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen.