Hjem > Erfaringer

Pårørendeerfaringer: ADHD

Skulking i skolen

Skulking i skolen er ett gammelt og kjent problem. Årsaken til at elever skulker kan være mange, noe som gir utfordringer når konsekvenser skal settes. Jeg vil tro at den…

Samtalegruppa

Vi er med i en samtalegruppe for foreldre.  ”Barna”, som for lengst er voksne, har forskjellige tilstander, sykdommer, lidelser.  Gruppa har vart i over 20 år, og fremdeles møtes vi…

Da kan æ vær me næste år å……….

Ole er 10 år.  I tillegg til, eller som en konsekvens av, sin ADHD diagnose sliter han sosialt.  Språket er ikke på topp, motorikken kunne ha vært bedre,  kamerater vokser…

Noen glimt fra hverdagen

Urolig – lite konsentrasjon – stryker hund – god konsentrasjon – hvorfor er det slik? Hvorfor har ofte katter og hunder beroligende effekt på barna og ungdommene med f.eks ADHD?…

Motivasjon som mestringsfaktor hos barn og unge med ADHD

Det startet med en tur på butikken. Der møtte jeg ei jeg kjente og vi ble stående å prate om løst og fast. Plutselig lyser hun opp og sier «…

Det er ikke uvanlig å høre om at barn med diagnoser som ADHD

De kan ha vansker med å skjønne sosiale koder og forholde seg til de fastsatte normene. Impulsivitet eller rigid tankegang kan kludre til for barna. De handler uten å tenke…

Skulking i skolen

Skulking i skolen er ett gammelt og kjent problem. Årsaken til at elever skulker kan være mange, noe som gir utfordringer når konsekvenser skal settes.

Han sliter sosialt med ADHD

Ole er 10 år. I tillegg til, eller som en konsekvens av, sin ADHD diagnose sliter han sosialt. Språket er ikke på topp, motorikken kunne ha vært bedre, kamerater vokser…

Samtalegruppe om barn med ADHD

Slitne mødre sitter rundt ett bord og tvinner på kaffekoppen mens de veksler mellom å fortelle sine historier. Historier som ligger langt unna det som for de fleste fortoner seg…