Hjem > Erfaringer (Side 2)

Pårørendeerfaringer: ADHD

Om alternativ skolegang på ungdomsskolen

Ungdomsskolen her i distriktet har alternativ skolegang for de med behov for litt annet enn hva en vanlig skoledag kan by på. Alt fra en til 3 dager i uken…

Om motivasjon som mestringsfaktor

Jeg vil dele noen tanker om motivasjon som mestringsfaktor hos barn og unge med ADHD. Det startet med en tur på butikken. Der møtte jeg ei jeg kjente og vi…

Om å slite psykisk i sosiale sammenhenger

Det er ikke uvanlig å høre om at barn med diagnoser som ADHD, Asperger o. l. som sliter i sosiale settinger. De kan ha vansker med å skjønne sosiale koder…

Besteforeldre som ressurs for unge med ADHD og asperger

For noen år tilbake arrangerte ADHD Norges fylkeslag en kurskveld for besteforeldre til barn med ADHD. Invitasjoner ble sendt ut og en fagperson hyret inn for å snakke om diagnosen…