Hjem > Erfaringer

Brukererfaringer: Angst

Korreksjon til mine journaler – Historien om hvordan det gikk galt.

Jeg har av mange årsaker ett sterkt behov for å få korrigert journalene slik at de samsvarer med det som var og fortsatt er min virkelighet.Skulle jeg i dag fått…

Jeg lekte katt og mus med døden

Dette er en historie om sykehusinnleggelser, dype depresjoner, angst, selvmordsforsøk, selvskading, spiseforstyrrelser, overvekt og ensomhet. Jeg har opplevd psykiatrien på godt og vondt, og jeg har opplevd et system som…

Depresjon – det beste som har hendt meg

”Målet mitt er å kunne hjelpe andre”, sier Christine Winge Strandmann om sitt bidrag ”Min vei ut av depresjon”. ”Jeg opplevde at tilbudet fra det konvensjonelle hjelpeapparatet passet dårlig for…

Min bipolare lidelse

Hansen har skrevet utfyllende om hvordan livet hennes har vært både før og etter diagnosen bipolar lidelse, om sine opp- og nedturer, om å bli elsket for den man er.…

Omsorg, nærhet og tilknytning

Det å knytte seg til mennesker som man omgås med daglig i månedsvis er helt naturlig og forventet, mener Luna Christensen. Men hun fikk vite at det ikke var normalt;…

Et liv med psykisk lidelse

Vi kan lese om mestring, diagnosen paranoid schizofreni, bedringsprosesser, forsoning og terapi samt om arbeid og bolig og hvordan han har opplevd psykiatrisk behandling. Sykdomsinnsikt, fordommer, tvangsmedisinering og psykoser skriver…

Tilbake etter ulykker og kriser

Vestheim har skrevet om hvordan han har kommet seg fra to alvorlige ulykker og kriser. Vestheim legger vekt på den gode hjelpen han har fått fra helsevesenet, men ikke minst…

Åpen om angst og depresjon

Tenk deg at du har et mer eller mindre «perfekt» liv. Hus, bil, ektefelle, barn, jobb og venner. Og for å toppe det hele, et barn i magen. Er man…

Et stengt helsevesen

Hvordan ønsker jeg, som pasient, å bli møtt? Finn alltid ut hvor sensitiv og sårbar en pasient er, det som vises på utsiden kan være et tillært uttrykk som ikke…