Hjem > Erfaringer

Brukererfaringer: Arbeid

Korreksjon til mine journaler – Historien om hvordan det gikk galt.

Jeg har av mange årsaker ett sterkt behov for å få korrigert journalene slik at de samsvarer med det som var og fortsatt er min virkelighet.Skulle jeg i dag fått…

Aldri mer psykolog

Jeg møtte til min første time hos Senter for jobbmestring hos NAV med forventing om at jeg skulle få karriereveiledning. Jeg ble møtt med meget personlige spørsmål. Dette var jeg…

Fra sandkorn til perle

Vinteren 2008/2009 fikk jeg mitt brutale og akutte møte med psykisk lidelse, på papiret er det diagnosen Dissosiativ lidelse eller med andre ord en type schizofreni. Jeg har i tiden…

Personlige erfaringer som medarbeider med brukererfaring

I 2005 opplevde jeg og min familie flere kriser, sykdom og død. Jeg presset meg gjennom det og skulle være sterk og klare alt. Som en følge av det ble…

Livet etter arbeidslivet

Gunn Pound skriver om livet etter arbeidslivet og kampen for rettferdighet.

En refleksjonsreise ut i verden og inn i oss selv

ROM-Agder har i flere år hatt et samarbeid med en italiensk brukerorganisasjon på Koriska. To studenter, på studiet videreutdanning i psykisk helsearbeid fra Universitetet i Agder, ble med ROM-Agder på…

Likestillingsombudet forskjellsbehandler diagnoser

Gunn Pound har her skrevet et innlegg om hvordan hun opplever at Likestillings- og diskrimineringsombudet forskjellsbehandler ulike diagnoser i sine behandlinger av klagesaker.

Mellomenneskelig nærhet i arbeidslivet

Diagnosen brukes til utstøting fra arbeidslivet. Fordommer og stigmatiserende holdninger florerer hos de som skal hjelpe oss.

Inkluderende arbeidsliv

Pound deler her sin historie om hvordan hun opplevde å bli utstøtt fra en offentlig IA-bedrift, og gir gode tips til forbedring.