Hjem > Erfaringer

Brukererfaringer: Bedringsprosesser

Det enkle er ofte det beste innen psykisk helse

Jeg forundrer meg stadig vekk over at møte med psykiatrien for så mange må oppleves som så vanskelig og traumatisk. Ja, at for mange blir det en av deres nye…

Ei moderne kvinne i møte med det Biomedisinske hegemoniet i psykiatrien.

Takk for at eg er fødd i 1964, og ikkje tidligare. Eg vart innlagt i psykiatrien i 1988 første gang, siste gang i 2014. Psykiatrien si historie i høve til…

Jeg lekte katt og mus med døden

Dette er en historie om sykehusinnleggelser, dype depresjoner, angst, selvmordsforsøk, selvskading, spiseforstyrrelser, overvekt og ensomhet. Jeg har opplevd psykiatrien på godt og vondt, og jeg har opplevd et system som…

Personlige erfaringer som medarbeider med brukererfaring

I 2005 opplevde jeg og min familie flere kriser, sykdom og død. Jeg presset meg gjennom det og skulle være sterk og klare alt. Som en følge av det ble…

Vendepunkt – et betydningsfult øyeblikk i bedringsprosessen

Denne undersøkelsen vil ha relevans i forhold til hvordan brukerne blir møtt av behandlingsapparatet, relevans for utdanningsinstitusjoner, samt at den vil være i tråd med brukerperspektivet presentert i statlige føringer.

Hvordan bør suicidale pasienter ivaretas?

I dette heftet har ulike brukere fra senteret ROM – råd og muligheter uttalt seg om sine erfaringer som pasient i forhold til det å ha ønske om å dø…

Fra byliv til sjarmerende retro på landet

Her forteller Mona M. Aune om livets vendepunkter siden sist. Nå er hun i full gang med oppussing av et sjarmerende hus på landet. Aune ønsker også å realisere flere…

Livet utenfor institusjonen

”Man kan ikke beskytte et menneske ved å frarøve dem livets erfaringer og deres frihet”, skriver Luna Christensen i sitt bidrag ”Sommerfugler i magen” hvor hun deler sine tanker om…

Planten ble redningen

”Hans” ble psykisk syk i puberteten. I sitt voksne liv har han prøvd det meste for å få et godt liv men uten å oppleve bedring. Vendepunktet hans kom etter…