Hjem > Erfaringer

Brukererfaringer

Mitt liv, mine valg, mine prøvelser.

Jeg vil videreformidle litt om mitt liv, sorger og gleder, samt møte med psykisk helsevern da det har vært en stor del av mitt liv.

Har mennesker med alvorlig psykiatrisk diagnose rettssikkerhet?

Jeg velger her å sette ord på min opplevelse av hvordan jeg som menneske, diagnostisert med psykiatrisk diagnose, mistet stemmen og evnen til å bli sett og hørt, ikke fordi…

Korreksjon til mine journaler – Historien om hvordan det gikk galt.

Jeg har av mange årsaker ett sterkt behov for å få korrigert journalene slik at de samsvarer med det som var og fortsatt er min virkelighet.Skulle jeg i dag fått…

Ikke stopp meg nå

Dette er historien jeg aldri trodde jeg skulle skrive. Dette er historien om et overgrep som ikke skulle skje. Dette er historien som jeg håper vil hjelpe andre. Dette er…

Aldri mer psykolog

Jeg møtte til min første time hos Senter for jobbmestring hos NAV med forventing om at jeg skulle få karriereveiledning. Jeg ble møtt med meget personlige spørsmål. Dette var jeg…

Gi meg et fast punkt, og jeg kan løfte hele verden

Gi meg et fast punkt, og jeg kan løfte hele verden, stod det på en plakat jeg gikk forbi i byen forrige uke. Det var reklame for Friundervisningen.

Funksjonshemming og selvbiografi – bare konstruktivt?

I dette innlegget vil jeg som funksjonshemmet og som bruker formidle egne tanker rundt selv biografier som blir utgitt av funksjonshemmede. Jeg vil ta opp spørsmål som ”utfordrer” det synet…

Det enkle er ofte det beste innen psykisk helse

Jeg forundrer meg stadig vekk over at møte med psykiatrien for så mange må oppleves som så vanskelig og traumatisk. Ja, at for mange blir det en av deres nye…

Fra sandkorn til perle

Vinteren 2008/2009 fikk jeg mitt brutale og akutte møte med psykisk lidelse, på papiret er det diagnosen Dissosiativ lidelse eller med andre ord en type schizofreni. Jeg har i tiden…