Hjem > Erfaringer

Brukererfaringer: Brukermedvirkning

Gi meg et fast punkt, og jeg kan løfte hele verden

Gi meg et fast punkt, og jeg kan løfte hele verden, stod det på en plakat jeg gikk forbi i byen forrige uke. Det var reklame for Friundervisningen.

Fra sandkorn til perle

Vinteren 2008/2009 fikk jeg mitt brutale og akutte møte med psykisk lidelse, på papiret er det diagnosen Dissosiativ lidelse eller med andre ord en type schizofreni. Jeg har i tiden…

En lyttende tilnærming til psykosen

Siv Helen Rydheim, Gunn Helen Kristiansen og Inger Emilie Nitter har sammen skrevet denne artikkelen som sto på trykk i Dialognr 1 Mars 2011

Når de beste ikke makter mer

Denne rapporten er en videreutvikling av rapporten jeg lagde til styret og ledelsen ved Sykehuset Asker og Bærum Helse Foretak i januar 2007, i forbindelse med forslaget om å flytte…

Hva er galt i psykiatrien?

Et kritisk blikk på behandlingsteori sett fra et brukerperspektiv: MB-pilotprosjekt Sandvika 2007 : fagoppgave med betraktninger fra brukerperspektiv i psykisk helsearbeid i Asker og Bærum (2007)

Psykiatrien tar livet av sine pasienter

Vegge kommenterer i dette innlegget doktoravhandlingen til Astrid B. Birknæs (UiO, 2007), Cardiovascular risk factors in patients with severe mental illness

Psykisk helsearbeid i Vest Agder

Oversikten er et samarbeidsprosjekt mellom LPP Vest-Agder og ROM. Det som har skapt behovet for denne oversikten er at det psykiske helsearbeid i dag er så omfattende og under stadig…

En refleksjonsreise ut i verden og inn i oss selv

ROM-Agder har i flere år hatt et samarbeid med en italiensk brukerorganisasjon på Koriska. To studenter, på studiet videreutdanning i psykisk helsearbeid fra Universitetet i Agder, ble med ROM-Agder på…

Ikke døm meg for min fortid

Aune har her skrevet et innlegg hvor hun ber om og ikke dømmes på grunn av sin fortid som psykisk syk og medisinert, da dette ikke er ensbetydende med å…