Hjem > Erfaringer

Brukererfaringer: Depresjon

Korreksjon til mine journaler – Historien om hvordan det gikk galt.

Jeg har av mange årsaker ett sterkt behov for å få korrigert journalene slik at de samsvarer med det som var og fortsatt er min virkelighet.Skulle jeg i dag fått…

Jeg lekte katt og mus med døden

Dette er en historie om sykehusinnleggelser, dype depresjoner, angst, selvmordsforsøk, selvskading, spiseforstyrrelser, overvekt og ensomhet. Jeg har opplevd psykiatrien på godt og vondt, og jeg har opplevd et system som…

En historie om en psykose

Jeg var innlagt på en psykiatrisk avdeling en uke i juni 2001. Det ble aldri stilt en diagnose, men i ettertid har jeg snakket med fagfolk som mener at jeg…

Depresjon – det beste som har hendt meg

”Målet mitt er å kunne hjelpe andre”, sier Christine Winge Strandmann om sitt bidrag ”Min vei ut av depresjon”. ”Jeg opplevde at tilbudet fra det konvensjonelle hjelpeapparatet passet dårlig for…

Å stå frem i media med psykiske erfaringer

”Et ønske om å bidra til dialog og endringer er årsaken til at jeg valgte å stå frem i media med mine erfaringer i psykiatrien”, sier Anne Grethe Teien. I…

Min bipolare lidelse

Hansen har skrevet utfyllende om hvordan livet hennes har vært både før og etter diagnosen bipolar lidelse, om sine opp- og nedturer, om å bli elsket for den man er.…

Julefeiring alene

Jeg har valgt å tilbringe julen alene noen ganger. I media fokuseres det veldig på at alenejul bare er trist. Media har på en måte en uskrevet lov som sier…

Min vei ut av depresjon

Aune skriver i historien ”Min vei” om hennes veier til bedring fra dype depresjoner. Her får vi hennes erfaringer fra det psykiske helsearbeidet, hennes erfaringer med psykiatrien og vi får…

Omsorg, nærhet og tilknytning

Det å knytte seg til mennesker som man omgås med daglig i månedsvis er helt naturlig og forventet, mener Luna Christensen. Men hun fikk vite at det ikke var normalt;…