Hjem > Erfaringer

Brukererfaringer: Diagnose

Har mennesker med alvorlig psykiatrisk diagnose rettssikkerhet?

Jeg velger her å sette ord på min opplevelse av hvordan jeg som menneske, diagnostisert med psykiatrisk diagnose, mistet stemmen og evnen til å bli sett og hørt, ikke fordi…

Funksjonshemming og selvbiografi – bare konstruktivt?

I dette innlegget vil jeg som funksjonshemmet og som bruker formidle egne tanker rundt selv biografier som blir utgitt av funksjonshemmede. Jeg vil ta opp spørsmål som ”utfordrer” det synet…

Tvang, stemmehøring og psykose

I dette bidraget forteller Luna om hennes opplevelser rundt tvang, medikamentbruk, stemmehøring og psykose.

Tekster fra et liv med psykisk lidelse

Tekster om tilværelsen med psykisk lidelse

Et liv med psykisk lidelse

Vi kan lese om mestring, diagnosen paranoid schizofreni, bedringsprosesser, forsoning og terapi samt om arbeid og bolig og hvordan han har opplevd psykiatrisk behandling. Sykdomsinnsikt, fordommer, tvangsmedisinering og psykoser skriver…

Livet med diagnose paranoid Schizofreni

Les Lines erfaringer fra hun fikk diagnosen paranoid Schizofreni i 2005. Line skriver også om hvilke faktorer som spiller inn om hun har en god eller dårlig psyke.