Hjem > Erfaringer (Side 2)

Pårørendeerfaringer: Familie

Alle skal med på laget

Spenningen var stor, Per skulle begynne å spille handball. Hvordan skulle nå det gå, han hadde jo ikke skjønt poenget med lagspill og kunne verken holde eller ta imot en…

En mors erfaringer og betraktninger om SFO

Sitter og leser et innlegg i avisen i forhold til SFO og elever med særskilte behov. Styreleder i SFO og representant for en av foreldrene blir intervjuet. SFO har fått…

Om å slite psykisk i sosiale sammenhenger

Det er ikke uvanlig å høre om at barn med diagnoser som ADHD, Asperger o. l. som sliter i sosiale settinger. De kan ha vansker med å skjønne sosiale koder…

Besteforeldre som ressurs for unge med ADHD og asperger

For noen år tilbake arrangerte ADHD Norges fylkeslag en kurskveld for besteforeldre til barn med ADHD. Invitasjoner ble sendt ut og en fagperson hyret inn for å snakke om diagnosen…