Hjem > Erfaringer

Brukererfaringer: Familie

Har mennesker med alvorlig psykiatrisk diagnose rettssikkerhet?

Jeg velger her å sette ord på min opplevelse av hvordan jeg som menneske, diagnostisert med psykiatrisk diagnose, mistet stemmen og evnen til å bli sett og hørt, ikke fordi…

Korreksjon til mine journaler – Historien om hvordan det gikk galt.

Jeg har av mange årsaker ett sterkt behov for å få korrigert journalene slik at de samsvarer med det som var og fortsatt er min virkelighet.Skulle jeg i dag fått…

Ikke stopp meg nå

Dette er historien jeg aldri trodde jeg skulle skrive. Dette er historien om et overgrep som ikke skulle skje. Dette er historien som jeg håper vil hjelpe andre. Dette er…

Historien om et barnevernsbarn

Ei novelle om barnets opplevelser da det av barnevernet ble tatt fra sine foreldre. Barnet ble plassert i beredskapshjem og senere i ulike fosterhjem.

Når mamma, pappa eller et søsken er syk

I midten av november skrev vi om Elisabeth Heldahlog hennes familieliv med depresjon og angst. Da Elisabeths 3 barn var 2 og 5 år gamle ble hun lagt inn for…