Hjem > Erfaringer

Brukererfaringer: Rus

Har mennesker med alvorlig psykiatrisk diagnose rettssikkerhet?

Jeg velger her å sette ord på min opplevelse av hvordan jeg som menneske, diagnostisert med psykiatrisk diagnose, mistet stemmen og evnen til å bli sett og hørt, ikke fordi…

Den nakne sannhet om alkohol og rus

...han våkner med et smell. Ikke et fysisk smell eller en lyd. Det smeller inni han. Nok engang er det en natt som ender opp i frakturert oppstykket søvn som…

Historien om John Inkognito (heroinmisbruker)

John Inkognito startet dagen med frokost og en kopp kaffe på fattighuset i Oslo Han har i flere år prøvd å få et gjennomslag for avvenningsbehandling for sine rusproblemer, men…

Usynlig i møte med helsevesenet

Linda Garvik skriver om hvordan hun har opplevd å ha blitt møtt i helsevesenet, om å bli feiltolket og misforstått. Videre kan vi lese om hvilke grep hun selv har…