Hjem > Erfaringer

Brukererfaringer: Schizofreni

Livet med diagnose paranoid Schizofreni

Les Lines erfaringer fra hun fikk diagnosen paranoid Schizofreni i 2005. Line skriver også om hvilke faktorer som spiller inn om hun har en god eller dårlig psyke.