Hjem > Erfaringer

Brukererfaringer: Selvhjelp

Korreksjon til mine journaler – Historien om hvordan det gikk galt.

Jeg har av mange årsaker ett sterkt behov for å få korrigert journalene slik at de samsvarer med det som var og fortsatt er min virkelighet.Skulle jeg i dag fått…

Terapi og selvhjelp

Alle vil oppleve situasjoner og hendelser som man aller helst ikke ville opplevd. Det er mulig å forstå situasjonen, uten at man godtar den. At det positive i mitt liv…

Menneskelige ressurser

I FN’s verdenserklæring om menneskerettigheter av 1948 står følgende: «Alle mennesker er født frie og like i verdighet og rettigheter og bør handle mot hverandre i brorskapets ånd.» Denne elementære…

Betraktninger om psykoseerfaringer

Tenk hvis… vi som opplever å bli skjøvet bort, ut, inn i psykiatrien, vekk fra vante omgivelser, fordi vi oppleves som alvorlig psykisk syke, heller kunne bli møtt med nysgjerrighet…

Omsorg, nærhet og tilknytning

Det å knytte seg til mennesker som man omgås med daglig i månedsvis er helt naturlig og forventet, mener Luna Christensen. Men hun fikk vite at det ikke var normalt;…

Selvorganisert selvhjelp

Gunn Anita Vang er fra Lyngen i Nord-Troms. Hun er lærer, men ble uføretrygdet på grunn av angst. Hun har drevet med selvorganisert selvhjelp siden 1996 og har tatt i…