Hjem > Erfaringer

Brukererfaringer: Selvmord

Jeg lekte katt og mus med døden

Dette er en historie om sykehusinnleggelser, dype depresjoner, angst, selvmordsforsøk, selvskading, spiseforstyrrelser, overvekt og ensomhet. Jeg har opplevd psykiatrien på godt og vondt, og jeg har opplevd et system som…

Hvordan bør suicidale pasienter ivaretas?

I dette heftet har ulike brukere fra senteret ROM – råd og muligheter uttalt seg om sine erfaringer som pasient i forhold til det å ha ønske om å dø…

Når kvinner dreper

Det er som kjent menn som topper selvmordsstatistikken, ca. tre ganger så mange som kvinner (ref. Statistisk Sentralbyrå, eks. år 2000 i aldergruppen 15 - 64 år. 107 kvinner –…