Hjem > Erfaringer

Brukererfaringer: Spiseforstyrrelser

Tvang, stemmehøring og psykose

I dette bidraget forteller Luna om hennes opplevelser rundt tvang, medikamentbruk, stemmehøring og psykose.

Politikk innen psykisk helse

”Det er viktig å kjempe for et bedre tilbud i psykiatrien”, skriver Luna Christensen i dette bidraget. Her deler hun sine tanker om hva hun mener er viktig for en…

Dikt fra anoreksiens verden

Diktsamling om spiseforstyrrelser

Møte med helsesøster

Johannessen begynte å «tulle» med maten da hun var 14 år. Les hennes erfaringer om hjelpen hun ikke opplevde å få av helsesøster. Tuva vil ha et helsevesen som følger…