Hjem > Erfaringer

Brukererfaringer: System

Gi meg et fast punkt, og jeg kan løfte hele verden

Gi meg et fast punkt, og jeg kan løfte hele verden, stod det på en plakat jeg gikk forbi i byen forrige uke. Det var reklame for Friundervisningen.

Funksjonshemming og selvbiografi – bare konstruktivt?

I dette innlegget vil jeg som funksjonshemmet og som bruker formidle egne tanker rundt selv biografier som blir utgitt av funksjonshemmede. Jeg vil ta opp spørsmål som ”utfordrer” det synet…

Det enkle er ofte det beste innen psykisk helse

Jeg forundrer meg stadig vekk over at møte med psykiatrien for så mange må oppleves som så vanskelig og traumatisk. Ja, at for mange blir det en av deres nye…

Fra sandkorn til perle

Vinteren 2008/2009 fikk jeg mitt brutale og akutte møte med psykisk lidelse, på papiret er det diagnosen Dissosiativ lidelse eller med andre ord en type schizofreni. Jeg har i tiden…

Tvang, stemmehøring og psykose

I dette bidraget forteller Luna om hennes opplevelser rundt tvang, medikamentbruk, stemmehøring og psykose.

Tekster fra et liv med psykisk lidelse

Tekster om tilværelsen med psykisk lidelse

Politikk innen psykisk helse

”Det er viktig å kjempe for et bedre tilbud i psykiatrien”, skriver Luna Christensen i dette bidraget. Her deler hun sine tanker om hva hun mener er viktig for en…

Når psykiatrien «overbehandler» en pasient

Det jeg vil fortelle nå handler om når psykiatrien «overbehandler» en pasient. Det handler om ett liv som har vært gjennom så alt for mye. Men også om håp. Det…

Kasteball i systemet med ADHD

Kim Marius Ernestus skriver om sine erfaringer og refleksjoner med ulik medisinering og behandlinger innenfor psykisk helsefeltet.