Hjem > Erfaringer

Brukererfaringer: Terapi

Korreksjon til mine journaler – Historien om hvordan det gikk galt.

Jeg har av mange årsaker ett sterkt behov for å få korrigert journalene slik at de samsvarer med det som var og fortsatt er min virkelighet.Skulle jeg i dag fått…

Ikke stopp meg nå

Dette er historien jeg aldri trodde jeg skulle skrive. Dette er historien om et overgrep som ikke skulle skje. Dette er historien som jeg håper vil hjelpe andre. Dette er…

Aldri mer psykolog

Jeg møtte til min første time hos Senter for jobbmestring hos NAV med forventing om at jeg skulle få karriereveiledning. Jeg ble møtt med meget personlige spørsmål. Dette var jeg…

En historie om en psykose

Jeg var innlagt på en psykiatrisk avdeling en uke i juni 2001. Det ble aldri stilt en diagnose, men i ettertid har jeg snakket med fagfolk som mener at jeg…

Terapi og selvhjelp

Alle vil oppleve situasjoner og hendelser som man aller helst ikke ville opplevd. Det er mulig å forstå situasjonen, uten at man godtar den. At det positive i mitt liv…

Vendepunkt – et betydningsfult øyeblikk i bedringsprosessen

Denne undersøkelsen vil ha relevans i forhold til hvordan brukerne blir møtt av behandlingsapparatet, relevans for utdanningsinstitusjoner, samt at den vil være i tråd med brukerperspektivet presentert i statlige føringer.

Lovsang til gestaltterapien

For snart et halvt år siden tok Aune kontakt med en gestaltterapeut fordi hun ønsket å møte et medmenneske som kunne lytte og forstå. Mona visste ikke veldig mye om…

Min vei ut av depresjon

Aune skriver i historien ”Min vei” om hennes veier til bedring fra dype depresjoner. Her får vi hennes erfaringer fra det psykiske helsearbeidet, hennes erfaringer med psykiatrien og vi får…

Et liv med psykisk lidelse

Vi kan lese om mestring, diagnosen paranoid schizofreni, bedringsprosesser, forsoning og terapi samt om arbeid og bolig og hvordan han har opplevd psykiatrisk behandling. Sykdomsinnsikt, fordommer, tvangsmedisinering og psykoser skriver…