Hjem > Erfaringer (Side 2)

Brukererfaringer: Terapi

Når psykiatrien «overbehandler» en pasient

Det jeg vil fortelle nå handler om når psykiatrien «overbehandler» en pasient. Det handler om ett liv som har vært gjennom så alt for mye. Men også om håp. Det…

En selvskaders beretning

Maria forteller om egne erfaringer med selvskading, om behandlingene, om arrene, om kanaliseringen av indre smerte gjennom selvskading og om hvorfor hun skader seg selv.

Psykosen er mitt ukjente jeg

Maria har skrevet om sine erfaringer fra en psykose som hun opplevde både godt og vondt.

Psykoterapi ved psykoseerfaringer

Etter to tvangsinnleggelser og tvangsmedisinering i forbindelse med psykose, opplevde jeg å sitte fast i skam, inntil jeg fikk kontakt med en privatpraktiserende psykolog. Der gikk jeg i terapi en…