Hjem > Erfaringer

Brukererfaringer: Tvang

Tvang, stemmehøring og psykose

I dette bidraget forteller Luna om hennes opplevelser rundt tvang, medikamentbruk, stemmehøring og psykose.

Innlagt på tvang

Etter å ha lest boken ”Overgrep – Søkelys på psykiatrien” av advokat Gro Hillestad Thune, ble ”N.N.” inspirert til å formidle sin historie gjennom kunnskapsbasen til Erfaringskompetanse.no. ”Torturkammeret” er en…

Tvang på lukket akuttpost

Larsen forteller om en opplevelse med tvang hun har hatt på en lukket akuttpost.

En bærer av håp

Inger-Mari Eidsvik vil gi innblikk i sine erfaringer som pasient i psykiatrien, og håper med sin historie at hun kan formidle håp.