Hjem > Kategori > Foredrag

Kategori: Foredrag

Gjennom våre foredrag ønsker vi å informere, opplyse og inspirere om bruker- og pårørenderelaterte problemstillinger. Foredragsholderne snakker fra sitt ståsted og for egen regning om tema Erfaringskompetanse har utfordret dem til å snakke om!
Den tekniske kvaliteten på filmene blir best om du har mulighet til å se foredragene i 4K!

Paul Møller: Opplevelse og erfaring – psykose og selvforstyrrelse

I dette foredraget gir lege, psykiater og forsker Paul Møller en innføring i temaet erfaringskunnskap, psykoseforståelse og selvforstyrrelse. Møller leder FoU-avdelingen på Klinikk for psykisk helse og rus i Vestre…

Guri Hestflått Gabrielsen: Hva er diskriminering?

I dette foredraget gir fagdirektør Guri Hestflått Gabrielsen hos Likestillings- og diskrimineringsombudet oss en innføring i hva som er diskriminering i rettslig forstand - og hva som er spesielt med…

Tove Mathisen: Pårørende – utfordringer og muligheter

I dette foredraget gir psykologspesialist Tove Mathisen oss en innføring i temaet pårørende - utfordringer og muligheter.

Tommy Lunde Sjåfjell: Brukermedvirkning

I dette foredraget gir vernepleier og rådgiver Tommy Lunde Sjåfjell oss en innføring i temaet brukermedvirkning innen psykisk helse og rusfeltet.

Anne-Lise Kristensen: Pasient- og brukerrettigheter

I dette foredraget gir pasient- og brukerombud Anne-Lise Kristensen oss en innføring i pasienters og brukeres rettigheter og ombudsordningen.