Hjem > Kategori > Foredrag

Kategori: Foredrag

Gjennom våre foredrag ønsker vi å informere, opplyse og inspirere om bruker- og pårørenderelaterte problemstillinger. Foredragsholderne snakker fra sitt ståsted og for egen regning om tema Erfaringskompetanse har utfordret dem til å snakke om!
Den tekniske kvaliteten på filmene blir best om du har mulighet til å se foredragene i 4K eller HD!

Webinar om traumebevissthet – se opptak og last ned lysbilder

Utfordringene innen traumebevisst omsorg er ofte paradoksale. Dette var et mange budskap psykologspesialist og forsker Dag Øystein Nordanger presenterte under vårt webinar 17.februar.

Reidar Pedersen: Etikk og etisk refleksjon i rus og psykisk helsefeltet

I dette foredraget gir lege, filosof og professor Reidar Pedersen oss en innføring i etikk og etisk refleksjon i rus og psykisk helsefeltet.

Heidi Svendsen Tessand: Å snakke med barn og ungdom om at mamma eller pappa har det vanskelig

I dette foredraget gir psykologspesialist Heidi Svendsen Tessand oss en innføring i det å snakke med barn og ungdom om at mamma eller pappa har det vanskelig.

Ole Andreassen: Medikamentell behandling ved psykiske lidelser

I dette foredraget gir spesialist i psykiatri, professor og overlege Ole Andreassen en innføring i medikamentell behandling av psykiske lidelser. Andreassen er leder ved Norsk senter for forskning på mentale…

Paul Møller: Opplevelse og erfaring – psykose og selvforstyrrelse

I dette foredraget gir lege, psykiater og forsker Paul Møller en innføring i temaet erfaringskunnskap, psykoseforståelse og selvforstyrrelse. Møller leder FoU-avdelingen på Klinikk for psykisk helse og rus i Vestre…

Guri Hestflått Gabrielsen: Hva er diskriminering?

I dette foredraget gir fagdirektør Guri Hestflått Gabrielsen hos Likestillings- og diskrimineringsombudet oss en innføring i hva som er diskriminering i rettslig forstand - og hva som er spesielt med…

Tove Mathisen: Pårørende – utfordringer og muligheter

I dette foredraget gir psykologspesialist Tove Mathisen oss en innføring i temaet pårørende - utfordringer og muligheter.

Tommy Lunde Sjåfjell: Brukermedvirkning

I dette foredraget gir vernepleier og rådgiver Tommy Lunde Sjåfjell oss en innføring i temaet brukermedvirkning innen psykisk helse og rusfeltet.

Anne-Lise Kristensen: Pasient- og brukerrettigheter

I dette foredraget gir pasient- og brukerombud Anne-Lise Kristensen oss en innføring i pasienters og brukeres rettigheter og ombudsordningen.