Hjem > Kategori > Forskeren forklarer

Kategori: Forskeren forklarer

Kulturelle variasjoner i mestring av depresjon

Valeria Markova er universitetslektor ved Universitetet i Bergen og psykolog ved Senter for migrasjonshelse i Bergen kommune. Hun har nylig fullført sitt doktorgradsprosjekt der hun utforsket hvordan mennesker med ulik…

Å ville møte mennesket

Hva slags kunnskap kan erfaringskonsulenter bidra med innen psykisk helsevern? Det er hovedspørsmålet i erfaringskonsulent Astrid Webers prosjekt som har resultert i avhandlingen «Å ville møte mennesket».

Hva erfares som sikkert og trygt av pasienter i selvmordskrise?

– Tillit og relasjoner er fundamentet, oppsummerer psykolog og postdoktor Siv Hilde Berg ved Universitet i Stavanger. Hun har forsket på hva sikkerhet er for pasienter i psykiatriske sengeposter under…

Utfordrende overgang fra BUP til VOP

Hvordan opplever brukere med anoreksi og deres pårørende overgangen fra BUP til VOP? Ph.d.-stipendiat Veronica Lockertsen ved Universitet i Oslo har forsket på dette.

Er bofelleskap egnet for mennesker med ROP-lidelser?

Er bofelleskap en boform som passer for mennesker med alvorlige rus- og psykiske lidelser? Professor emeritus Gunnar Vold Hansen ved Høgskolen i Østfold har forsket på dette.

Erfaringskonsulentar med rusrøynsle

Korleis opplever erfaringskonsulentar med rusrøynsle sin arbeidssituasjon? Det er hovudspørsmålet i forskinga til Rita Agdal ved Høgskulen på Vestlandet. 42 erfaringskonsulentar har gitt sine svar.

Livet med en voksen datter med spiseforstyrrelse

Å ha en datter i familien med alvorlig spiseforstyrrelse har stor innvirkning på familielivet. Solveig Margaret Thomassen og Anne-Lise Grønningsæter Loftfjell har intervjuet 11 foreldre til voksne døtre med alvorlig…

Tvil, frykt og lengsel ved unnvikende personlighetsforstyrrelse

Kristine Dahl Sørensen, psykolog ved Sørlandet Sykehus, intervjuet i sitt doktorgradsprosjekt 15 personer med diagnostisert engstelig unnvikende personlighetsforstyrrelse for å forstå mer av hvordan det er å leve med slike…

Tilbakemeldingsverktøy – nyttig i dialogen mellom pasient og terapeut?

Runar Tengel Hovland i Helse Førde avla nylig en doktorgrad på emnet tilbakemeldingsverktøy. Han har forsket på implementeringen og praktiseringen av tilbakemeldingsverktøyet Norse Feedback. Hovland ser muligheter, men også begrensninger…