Hjem > Kategori > Forskeren forklarer

Kategori: Forskeren forklarer

Ønsker større tilgang til bil

Gunnhild Ruud Lindvig er Phd. kandidat og universitetslektor ved Universitetet i Agder. Hun har som en del av sin studie av hjelpsomme relasjoner i bofelleskap blitt klar over hvilken betydning…

Opptrappingsplanen på rusfeltet

De fire årene er over og flere milliarder er brukt. Hvordan står det til i kommunene egentlig?

Mange utfordringer for innvandrere med ROP-lidelser

Hvordan er det å være innvandrer og i tillegg slite med samtidig rus og psykisk lidelse i Norge? Dette har Prabhjot Kour undersøkt som en del av sitt doktorgradsprosjekt.

Kulturelle variasjoner i mestring av depresjon

Valeria Markova er universitetslektor ved Universitetet i Bergen og psykolog ved Senter for migrasjonshelse i Bergen kommune. Hun har nylig fullført sitt doktorgradsprosjekt der hun utforsket hvordan mennesker med ulik…

Å ville møte mennesket

Hva slags kunnskap kan erfaringskonsulenter bidra med innen psykisk helsevern? Det er hovedspørsmålet i erfaringskonsulent Astrid Webers prosjekt som har resultert i avhandlingen «Å ville møte mennesket».

Hva erfares som sikkert og trygt av pasienter i selvmordskrise?

– Tillit og relasjoner er fundamentet, oppsummerer psykolog og postdoktor Siv Hilde Berg ved Universitet i Stavanger. Hun har forsket på hva sikkerhet er for pasienter i psykiatriske sengeposter under…

Utfordrende overgang fra BUP til VOP

Hvordan opplever brukere med anoreksi og deres pårørende overgangen fra BUP til VOP? Ph.d.-stipendiat Veronica Lockertsen ved Universitet i Oslo har forsket på dette.

Er bofelleskap egnet for mennesker med ROP-lidelser?

Er bofelleskap en boform som passer for mennesker med alvorlige rus- og psykiske lidelser? Professor emeritus Gunnar Vold Hansen ved Høgskolen i Østfold har forsket på dette.

Erfaringskonsulentar med rusrøynsle

Korleis opplever erfaringskonsulentar med rusrøynsle sin arbeidssituasjon? Det er hovudspørsmålet i forskinga til Rita Agdal ved Høgskulen på Vestlandet. 42 erfaringskonsulentar har gitt sine svar.