Hjem > Forskeren forklarer > Forskeren forklarer: Personlig vekst med gode hverdager og trygge relasjoner

Forskeren forklarer: Personlig vekst med gode hverdager og trygge relasjoner

Psykolog Arnhild Lauveng om prosjektet «Å vokse som menneske. Mulighet for personlig utvikling hos voksne i behandling og utdanning».

NYTT HEFTE: Arnhild Lauveng jobber som seniorrådgiver ved Erfaringskompetanse og har vært ansvarlig for nytt hefte om individuell plan (Foto: Astrid Borchgrevink Lund)

-Hva er prosjektets innhold?
-I Danmark finnes det dagfolkehøyskoler spesielt tilpasset mennesker med langvarige og alvorlige psykiske lidelser. Jeg intervjuet elever og lærere ved to slike skoler, og pasienter og behandlere ved to DPS i Norge, for å høre hvordan de beskrev sine liv og muligheter for utvikling. Hensikten med studien var å utforske om, og i så fall hvilken, betydning ulike miljøbetingelser har for opplevelsen av hverdagsliv, selvopplevelse og muligheter for personlig og sosial utvikling hos mennesker med langvarige og alvorlige psykiske lidelser.

-Hvilke spørsmål stilte du for å finne ut av dette?
-Jeg brukte kvalitative intervju, basert på Haavind sitt livsformsintervju. Alle informantene, både elever, lærere, pasienter og behandlere, ble bedt om å først beskrive hva de gjorde i går (lærere og ansatte hva de gjorde på jobb). Deretter spurte jeg dem hva de gjorde forrige uke og om dette var en vanlig uke. De fikk også noen spesifikke spørsmål på slutten. Det viktigste var imidlertid at de fikk beskrive dagene og livene sine, holdninger, relasjoner og seg selv, uten at jeg stilte ledende spørsmål. Dermed fikk jeg både informasjon om hva de gjorde, og ikke minst om hva de valgte å fortelle, og hvordan de beskrev seg selv og livet sitt.

-Hva fant du?
-Det var ingen tydelige forskjeller mellom studentene i Danmark og pasientene i Norge når det gjaldt diagnoser, varighet av sykdom eller opplevde barndomstraumer. Samtidig beskrev studentene og pasientene helt ulike liv. Pasientene i Norge beskrev stadige vekslinger mellom innleggelser og utskrivelser. De hadde det bra på DPS, men var der kort, og hjemme var de ensomme, isolerte og hadde mye plager. De beskrev lite håp og utvikling. Studentene i Danmark kunne gå på skolen så lenge de ønsket det, og de beskrev stabile relasjoner til lærere og medelever, at de var glade, hadde interesser, bedre selvfølelse og bedre liv. Noen fortalte at de var blitt friskere og var på vei ut i skole og utdanning, andre sa at de fortsatt hadde symptomer på sykdom, men sa at de hadde bedre liv.

-Hvorfor er dette viktige funn?
-Sykdommen blir ofte sett på som hovedproblemet, man fokuserer på symptombehandling og tenker at sykdommen må behandles først, før pasienten kan gå videre i livet. Prognose knyttes til (blant annet) diagnose og varighet. Denne studien antyder at andre forhold enn diagnose, som sosiale, miljømessige og relasjonelle forhold, kan være like viktig for pasienters livskvalitet og mulighet for utvikling, noe som fremkommer mellom de store forskjellene pasientene i Norge og studentene i Danmark beskriver. Dette gjelder neppe alle grupper, men kan være vesentlig for pasienter med langvarige og sammensatte vansker. Gode hverdager og trygge relasjoner, over tid, kan ha stor betydning for utvikling og personlig vekst hos den enkelte, og etter min mening bør det vurderes om det skal etableres lignende tilbud som de danske skolene her i Norge. Velger vi dette, er det imidlertid viktig at tilbudet ivaretar alle elementer i det danske tilbudet. Velger man ut enkelte deler, for eksempel et kortvarig kurs, vil det sannsynligvis ha mye mindre effekt.

 

-Hvordan har du ivaretatt brukerinvolveringen gjennom forskningsprosessen?
-Jeg hadde et møte med Nasjonalt senter for erfaringskompetanse i oppstarten av forskningsprosjektet, og diskuterte der planene for prosjektet, tema, hensikt og metode. Videre har jeg selv egenerfaring som bruker av psykisk helsevern, og hele forskningen er dermed planlagt og gjennomført av en person med egenerfaring, i tillegg til formell forskningskompetanse.

Vil du vite mer om prosjektet? Ta kontakt med Arnhild Lauveng: arnhild@erfaringskompetanse.no

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen.