Hjem > Kategori > Forskeren forklarer (Side 2)

Kategori: Forskeren forklarer

Forskeren forklarer: Ensomhet – beskyttelse eller økt risiko for tilbakefall?

Forsker Ley Muller og hennes danske kolleger har undersøkt i hvilken grad ensomhet øker sjansen for tilbakefall etter behandling for alkoholmisbruk.

Forskeren forklarer: Hvor ble det av pasientenes behov i henvisningene?

Bente Hamre Larsen og Marianne Storm har gått gjennom innleggelsesskriv knyttet til 22 innleggelser innen akutt psykisk helsehjelp. Der fant de overraskende lite om pasientenes behov, ønsker og mål for…

Forskeren forklarer: Knuser myten om «voldelige psykisk syke»

98% av pasientene i psykisk helsevern har lav eller ingen voldsrisiko, viser en omfattende, norsk studie.

Forskeren forklarer: Barna som ikke fikk noen å snakke med

I sitt doktorgradsprosjekt intervjuet Turid Wangensteen unge som har vokst opp i rusbelastede hjem. Et av de viktige funnene er at barn av rusavhengige har hatt få å snakke med.

Forskeren forklarer: Når rusavhengigheten går i arv

Utenforskapet som familier med rusproblemer opplever, bidrar til overføring av problemer mellom generasjonene, viser Eli Marie Wiigs doktorgradsavhandling.

Forskeren forklarer: Halvparten av schizofrenipasientene ble friske

Forsker Anne-Kari Torgalsbøen følger 30 unge voksne med førstegangspsykose over flere år. Hun tror funnene i studien kan bidra til å endre myten om at schizofreni er en håpløs sykdom.

Forskeren forklarer: Når pasienten inviterer til samtale på lukket avdeling

Hvilke erfaringer har pasienter, pårørende og behandlere med nettverksmøter på lukket psykiatrisk avdeling?

Forskeren forklarer: Slik opplevde pasientene tvang

Doktorgradsstipendiaten Olav Nyttingnes har undersøkt hvordan tvangsbruk i psykisk helsevern oppleves av pasientene. Funnene har gjort ham nysgjerrig på hvordan psykose behandles på ungdomspostene.

Forskeren forklarer: Benken, en åpen russcene

Hva skjer på en åpen rus-scene, og hvorfor kommer folk tilbake? Hva representerer den åpne rus-scenen for en rusavhengig? Og forteller den rusavhengiges bruk av den åpne rus-scenen noe om…