Hjem > Kategori > Forskeren forklarer (Side 2)

Kategori: Forskeren forklarer

Dystre funn om samtalegrupper for barn

– I samtalegruppene jeg har observert, førte mangelen på kommunikasjon rundt barnas egne erfaringer til at alvorlige tilfeller av omsorgssvikt ikke ble tatt tak i, forteller forsker Cathrine Grimsgaard.

– Det forskes for mye på helt logiske ting

– Trenger vi forskning som sier at dans og fysisk aktivitet kan virke mot depresjon? spør psykologspesialist Birgit Valla. – Ja, definitivt, sier forsker og psykolog Joar Øveraas Halvorsen.

Fem unge voksne om hvorfor de droppet ut av rusbehandling

En dropout-studie viste at 48 prosent av pasienter under 30 år i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) ved Sørlandet sykehus ikke møtte opp til videre behandling. Anne Lene Årseth og kolleger…

Forskeren forklarer: Bedre hjelp med nytt tjenestedesign?

Oslo universitetssykehus har testet ut tjenestedesign som metode for å forbedre tjenestene for pasienter med tidlig psykose. Det resulterte i en lavterskeltelefon og nye plattformer for samarbeid på tvers av…

Forskeren forklarer: Betydningen av å høre andres bedringshistorier

Forsker Henning Pettersen ved Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (NKROP) har sammen med fire medforskere undersøkt hva tidligere rusmiddelbrukere erfarte som nyttig i rusbehandling og recovery.

Forskeren forklarer: Fra tvang til dialog på sikkerhetsavdelingen

Pasienten hadde vært i behandling gjennom flere år på sikkerhetsavdeling. Nå har forskere undersøkt effekten av at personalet la om til mer samarbeid og dialog med pasienten.

Forskeren forklarer: Hvor viktig er egentlig dagsentre?

Forskerne oppdaget at en del ikke-vitenskapelig litteratur sa at dagsenter var viktige. De har undersøkt om forskningsartikler sier det samme.

Forskeren forklarer: Ensomhet – beskyttelse eller økt risiko for tilbakefall?

Forsker Ley Muller og hennes danske kolleger har undersøkt i hvilken grad ensomhet øker sjansen for tilbakefall etter behandling for alkoholmisbruk.

Forskeren forklarer: Hvor ble det av pasientenes behov i henvisningene?

Bente Hamre Larsen og Marianne Storm har gått gjennom innleggelsesskriv knyttet til 22 innleggelser innen akutt psykisk helsehjelp. Der fant de overraskende lite om pasientenes behov, ønsker og mål for…