Hjem > Kategori > Forskeren forklarer (Side 2)

Kategori: Forskeren forklarer

Tilbakemeldingsverktøy – nyttig i dialogen mellom pasient og terapeut?

Runar Tengel Hovland i Helse Førde avla nylig en doktorgrad på emnet tilbakemeldingsverktøy. Han har forsket på implementeringen og praktiseringen av tilbakemeldingsverktøyet Norse Feedback. Hovland ser muligheter, men også begrensninger…

Vi har alle et ansvar for ettervernet etter rusbehandling

– For mennesker som sliter med psykososiale konsekvenser av rusmiddelbruk, er overgangen fra rusbehandling til hverdagen etterpå et spesielt sårbart punkt i endringsprosessen. Det sier Dagny Adriaenssen Johannessen, PhD-stipendiat i…

Et hjem å trives i viktig for recovery og livskvalitet

Det er viktig å ha et eget hjem man trives i, oppleve at man får god støtte av ansatte og ikke minst å ha en tilfredsstillende økonomi!

Hvorfor og hvordan utvikle tjenester i samarbeid med brukere

En kunnskapsoversikt over forskning på brukermedvirkning på tjenestenivå, viser at å involvere brukere i utvikling av helsetjenester har betydning for tjenestenes form og innhold. Samarbeidet i seg selv har også…

Hvordan treffer tilbudene unge med førstegangspsykose?

Hvordan erfarer unge med førstegangspsykose kontakten med tidlige intervensjonstilbud, og hvordan bidrar tilbudene i deres bedringsprosesser? Høgskolelektor Hege Hansen har studert tidlige intervensjonstilbud for psykose og bedringsprosesser.

Psykt tabu

Både egne ideer om psykiske plager og erfaringer med rasisme i møte med helsepersonell kan stå i veien for å søke psykisk helsehjelp. Det er konklusjonen i ny rapport av…

– Pasientenes erfaringer kan bidra til bedre selvmordsforebygging

– Det blir for snevert å fokusere på at suicidalitet er knyttet til psykisk lidelse i individet. Pasientenes erfaringer viser at suicidalitet er relasjonell og påvirkes av interaksjonene de har…

Dystre funn om samtalegrupper for barn

– I samtalegruppene jeg har observert, førte mangelen på kommunikasjon rundt barnas egne erfaringer til at alvorlige tilfeller av omsorgssvikt ikke ble tatt tak i, forteller forsker Cathrine Grimsgaard.

– Det forskes for mye på helt logiske ting

– Trenger vi forskning som sier at dans og fysisk aktivitet kan virke mot depresjon? spør psykologspesialist Birgit Valla. – Ja, definitivt, sier forsker og psykolog Joar Øveraas Halvorsen.