Hjem > Kategori > Forskeren forklarer (Side 2)

Kategori: Forskeren forklarer

– Det forskes for mye på helt logiske ting

– Trenger vi forskning som sier at dans og fysisk aktivitet kan virke mot depresjon? spør psykologspesialist Birgit Valla. – Ja, definitivt, sier forsker og psykolog Joar Øveraas Halvorsen.

Fem unge voksne om hvorfor de droppet ut av rusbehandling

En dropout-studie viste at 48 prosent av pasienter under 30 år i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) ved Sørlandet sykehus ikke møtte opp til videre behandling. Anne Lene Årseth og kolleger…

Forskeren forklarer: Bedre hjelp med nytt tjenestedesign?

Oslo universitetssykehus har testet ut tjenestedesign som metode for å forbedre tjenestene for pasienter med tidlig psykose. Det resulterte i en lavterskeltelefon og nye plattformer for samarbeid på tvers av…

Forskeren forklarer: Betydningen av å høre andres bedringshistorier

Forsker Henning Pettersen ved Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (NKROP) har sammen med fire medforskere undersøkt hva tidligere rusmiddelbrukere erfarte som nyttig i rusbehandling og recovery.

Forskeren forklarer: Fra tvang til dialog på sikkerhetsavdelingen

Pasienten hadde vært i behandling gjennom flere år på sikkerhetsavdeling. Nå har forskere undersøkt effekten av at personalet la om til mer samarbeid og dialog med pasienten.

Forskeren forklarer: Hvor viktig er egentlig dagsentre?

Forskerne oppdaget at en del ikke-vitenskapelig litteratur sa at dagsenter var viktige. De har undersøkt om forskningsartikler sier det samme.

Forskeren forklarer: Ensomhet – beskyttelse eller økt risiko for tilbakefall?

Forsker Ley Muller og hennes danske kolleger har undersøkt i hvilken grad ensomhet øker sjansen for tilbakefall etter behandling for alkoholmisbruk.

Forskeren forklarer: Hvor ble det av pasientenes behov i henvisningene?

Bente Hamre Larsen og Marianne Storm har gått gjennom innleggelsesskriv knyttet til 22 innleggelser innen akutt psykisk helsehjelp. Der fant de overraskende lite om pasientenes behov, ønsker og mål for…

Forskeren forklarer: Knuser myten om «voldelige psykisk syke»

98% av pasientene i psykisk helsevern har lav eller ingen voldsrisiko, viser en omfattende, norsk studie.