Hjem > Kategori > Forskeren forklarer (Side 3)

Kategori: Forskeren forklarer

Forskeren forklarer: Barna som ikke fikk noen å snakke med

I sitt doktorgradsprosjekt intervjuet Turid Wangensteen unge som har vokst opp i rusbelastede hjem. Et av de viktige funnene er at barn av rusavhengige har hatt få å snakke med.

Forskeren forklarer: Når rusavhengigheten går i arv

Utenforskapet som familier med rusproblemer opplever, bidrar til overføring av problemer mellom generasjonene, viser Eli Marie Wiigs doktorgradsavhandling.

Forskeren forklarer: Halvparten av schizofrenipasientene ble friske

Forsker Anne-Kari Torgalsbøen følger 30 unge voksne med førstegangspsykose over flere år. Hun tror funnene i studien kan bidra til å endre myten om at schizofreni er en håpløs sykdom.

Forskeren forklarer: Når pasienten inviterer til samtale på lukket avdeling

Hvilke erfaringer har pasienter, pårørende og behandlere med nettverksmøter på lukket psykiatrisk avdeling?

Forskeren forklarer: Slik opplevde pasientene tvang

Doktorgradsstipendiaten Olav Nyttingnes har undersøkt hvordan tvangsbruk i psykisk helsevern oppleves av pasientene. Funnene har gjort ham nysgjerrig på hvordan psykose behandles på ungdomspostene.

Forskeren forklarer: Benken, en åpen russcene

Hva skjer på en åpen rus-scene, og hvorfor kommer folk tilbake? Hva representerer den åpne rus-scenen for en rusavhengig? Og forteller den rusavhengiges bruk av den åpne rus-scenen noe om…

Forskeren forklarer: Brukertilfredshet i kommunale tjenester

Den nasjonale brukertilfredshetsundersøkelsen 2017 blant brukere av kommunale helsetjenester for rusmiddelproblemer viser at halvparten av brukerne i stor eller svært stor grad er tilfredse med tjenestene. Men fortsatt er det…

Forskeren forklarer: Langtidseffekter av psykoterapi

Økt forståelse for hva som bidrar til langtidseffekter etter psykoterapi kan gi store gevinster, både samfunnsøkonomisk og i form av økt livskvalitet for klienter over tid. Funnene i psykolog Vidar…

Forskeren forklarer: Frykten for barnevernet

Frykten for barnevernet blant etniske minoriteter er mulig å forstå, sier Marte Knag Fylkesnes. Hun disputerte fredag 4. mai for Ph.d-graden ved Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen. Tittel på…