Hjem > Oss

Oss

Senteret skal være en pådriver for brukermedvirkning, og for at brukere og pårørendes erfaringer tas i bruk i tjenestene på psykisk helse- og rusfeltet. Det skal senteret gjøre ved å samle, systematisere og formidle bruker- og pårørendeerfaringer. Erfaringsbasert kunnskap fra brukere og pårørende kan bidra til gode individuelt tilpassede tjenester, og til videreutvikling av tjenestene på systemnivå.

Senteret skal jobbe tematisk og prosjektbasert med de kunnskapshull som avdekkes i kontakten med enkeltpersoner, brukermiljøer, interessegrupper og fag- og forskningsmiljøer. Det innebærer blant annet å tilrettelegge for møteplasser og dialog med og mellom ulike aktører på feltet, delta i samfunnsdebatten, ta initiativ til erfaringsinnsamling på ulike nivå, ta initiativ til ny forskning og gjennomføre egne forskningsprosjekter. Erfaringer og erfaringsbasert kunnskap fra brukere og pårørende skal bli gjort tilgjengelig og kjent gjennom publikasjoner, artikler, nettsaker og foredrag.

Senteret mottar fast øremerket bevilgning over statsbudsjettet og har driftsavtale med Helsedirektoratet. Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse er formelt eid av Mental Helse. Senteret har eget styre.

Kontakt oss gjerne på epost: post@erfaringskompetanse.no 

Postadresse:

Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse
Postboks 298 Sentrum
3701 Skien.

Besøksadresse:

Frogner Hovedgård – Verkstedbygget
Frogner Ring 8
3715 Skien.

Fakturaadresse:

Mental Helse
Erfaringskompetanse
c/o Knif Regnskap
Bergtoras vei 120
4633 Kristiansand
Helst på E-post til: kunde0716@krbilag.no

Organisasjonsnummer: 971 322 926

 

Vis erfaringskompetanse.no i et større kart

låven

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen.