Hjem > Oss > Arrangementer

Arrangementer

2021

Digitalt temadag: Hvordan forstår vi psykisk lidelse?
Dato: 22. April
Sted: erfaringskompetanse.no

2020

Temamøte: Diskriminering og psykisk helse i et immigrasjonsperspektiv ( AVLYST)
Dato: 12. nov.
Sted: Litteraturhuset i Fredrikstad

Temamøte: Diskriminering innen rus og psykiske helsetjenester?
Dato: 22. okt.

Sted: Litteraturhuset i Trondheim

Temamøte: Diskriminering innen rus og psykiatriOpptak fra kvelden
Dato: 14. sep.
Sted: Litteraturhuset i Oslo

Toppmøte 2020: (avlyst)
Dato: 28. apr.
Sted: Oslo

2019
Temakveld i Tromsø: Ny tvangslov?

Jusprofessor og leder av lovutvalget, Bjørn Henning Østenstad, vil presentere hovedpunkter fra lovforslaget og gi innblikk i avveiningene som ligger bak Tvangsbegrensningsloven. Astrid Weber og Kent Jensen, henholdsvis erfaringskonsulent og overlege ved UNN, deler sine perspektiver rundt lovutvalgets innstilling.
Dato: 28. okt.
Sted: Tromsø, bibliotek og byarkiv

Temakveld: Regjeringen oppnevnte 17. juni 2016 et lovutvalg som skal foreta en samlet gjennomgang av tvangsreglene i helse- og omsorgssektoren. Tvangslovutvalget legger frem sin innstilling i den 15. juni 2019. I den anledning arrangerer Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse en temakveld. Arrangementet er gratis og åpent for alle etter første mann til mølla prinsippet.
Dato: 12. sept.
Sted: Oslo (Litteraturhuset)

Toppmøte 2019: Bedre behandling og omsorg til mennesker med langvarige og alvorlige psykiske lidelser.
Dato: 3. april
Sted: Oslo

2018

Temamøte: Hva er psykisk helse? | Opptak fra kvelden
Dato: 15. Nov
Sted: Oslo

Toppmøte 2018 (for spesielt inviterte)
Dato: 26. April
Sted: Oslo

2017

Samling for erfaringskonsulenter
Dato: 16-17. November

Sted: Oslo,Gardermoen

Panelsamtale: Recovery – bare positivt?
Dato: 2 November

Sted: Oslo, Litteraturhuset

Toppmøte 2017
Dato: 10 Mai
Sted: Oslo

Boklansering
Dato: 27. oktober

Sted: Oslo

Innspillsmøte angående kunnskapshull i tjenestene
Dato: 24. August
Sted: Oslo    

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen.