Hjem > Oss > Styret

Styret

Styret tilfører oss nødvendig kompetanse både fra erfarings- og fagperspektiv.

Styret møtes fire ganger i året og har ansvar for budsjett- og økonomioppfølging, årsregnskap og årsberetning, opprettelse av nye stillinger og ansettelse av daglig leder.

Videre har styret ansvar for den faglige kvaliteten og for å følge opp planer for drift i henhold til oppdrag fra Helsedirektoratet. Styret skal og påse at Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse til enhver tid har en hensiktsmessig organisasjonsmodell.

Det er utarbeidet styreinstruks for arbeidet, og styret evaluerer årlig eget arbeid og arbeidsform.

Daglig leder i Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse står for den daglige ledelsen og er saksbehandler mv for styret.

Det er utarbeidet egen arbeidsbeskrivelse for daglig leder.

Ettersom Mental Helse er senterets juridiske eier har de en representant i styret.

Styremedlemmene velges for to år av gangen.

Olav Kasland (styreleder)
olav.kasland@forbrukerradet.no
Olav er utdannet sosionom og har mye fag- og organisasjonskunnskap i tillegg til bred erfaring fra sosialt arbeid. Han har tidligere vært generalsekretær i Mental Helse, ledet NAV kontor og vært ordfører i Bø kommune. Han er i dag “Fagdirektør bolig” i forbrukerrådet.
Ottar Ness
Ottar Ness jobber som professor i psykisk helsearbeid ved Senter for psykisk helse og rus ved USN.
Petter Andreas Ringen
Er psykiater og jobber som avdelingsoverlege/faglig rådgiver ved Avdeling for døgnbehandling for voksne ved Oslo universitetssykehus og som forsker med fokus på psykoselidelser. Han leder Utvalg for grunnlagsproblemer i psykiatrien i Norsk psykiatrisk forening.
bakke_web_medium
Hege Bakke
Er utdannet sosiolog og jobber som rådgiver i Rådet for psykisk helse.
halvorsen_web_medium
Finn Halvorsen
Er interessert i utvikling og implementering av ny og etablert kunnskap i den hensikt å utvikle behandlings- og fagfeltet, og være en del av en kommuniserende brobyggerplattformen. Har bakgrunn fra UiO, Forskningsmetoder i psykologi.
Solbjørg Talseth
Har jobbet med psykisk helse i mer enn 25 år. Hun har vært daglig leder i Angstringen i en årrekke, og sittet i mange råd og utvalg nedsatt av departement og direktorat. Talseth var med å etablere Stiftelsen Norsk selvhjelpsforum (NSF) som nå driver Selvhjelp Norge.
Bente Holm Mejdell (eiers representant, med Håkon Steen som personlig vara)
Første nestleder i Mental Helse siden 2016. Var fungerende generalsekretær 2014/2015. Lang erfaring fra lederjobber i industri, bank og helse. Over 25 års erfaring i styrearbeid. Selvstendig konsulent siden 2011 med diverse styreverv. Fagansvarlig for Styrelederskolen i regi av Capus.
Dorte Gytri
Har erfaring som medforsker i forskningsprosjekt om psykisk helsevern, og har holdt foredrag basert på sine erfaringer som bruker. Er opptatt av å finne løsninger sammen, på tvers av yrkesgrupper og erfaringsbakgrunn, som hjelper de som trenger det i praksis.

Tone Larsen Hoel
Ansattes representant (Seniorrådgiver)

Thomas Øverbø
Personlig vara for ansattes representant

Daglig leder Hilde Hem er sekretær

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen.