Hjem > Månedens spørsmål > – Det hadde vært veldig bra å få velge behandling

– Det hadde vært veldig bra å få velge behandling

Det sier en av informantene i Erfaringkompetanses nettundersøkelse om behandlingstilbud. Bare 7 prosent forteller at de har fått velge fritt mellom flere ulike forsvarlige behandlingsformer.

Bare 7 prosent av respondentene i Erfaringskompetanses nettundersøkelse forteller at de har fått velge fritt mellom flere ulike forsvarlige behandlingsformer.(Foto: Styrk Fjærtoft)

Månedens spørsmål i november handlet om hvilke behandlingstilbud pasienter har fått, hvilken informasjon som blir gitt om ulike tilbud og hvilke muligheter det er for å velge behandling. Undersøkelsen besto av en kombinasjon av flervalgsspørsmål og åpne spørsmål, og det kom inn 231 svar. Erfaringskompetanses seniorrådgiver og forsker Arnhild Lauveng er ansvarlig for både spørsmål og rapport.

HER ER RAPPORTEN: Det hadde vært veldig bra å få velge behandling

Lovfestet krav

– Hvorfor velger Erfaringskompetanse å lage en nettundersøkelse på temaet behandlingstilbud?

– Denne høsten har vi hver måned hatt et nytt månedens spørsmål med påfølgende rapport. I oktober spurte vi om erfaringer med at behandling ble avsluttet for tidlig, eller at man fikk avslag på søknad om behandling. En naturlig oppfølging av dette teamet var å spørre om innholdet i behandlingen, og om folk fikk lov til å velge mellom ulike behandlingsformer slik loven sier du har krav på.

– 7 % av informantene fortalte at de hadde fått velge fritt mellom flere ulike forsvarlige behandlingsformer. Betyr det at det at resten (93 %) ikke fikk velge fritt?

– Ja, det var 7 % som sa de kunne velge fritt mellom flere ulike former for behandling. I tillegg var det 6 % som sa de kunne velge mellom de behandlinger deres lokale DPS kunne tilby, og 19 % sa de kunne velge mellom de behandlingene deres behandler anbefalte, for eksempel mellom MBT og DBT. 66 % sa de ikke kunne velge behandling i det hele tatt.

Får ikke behandling

– Hva peker seg ut som de viktigste funnene i rapporten du har laget?

– Mange sier at de ikke får behandling i det hele tatt, og at valg av behandlingsform derfor er mindre viktig. Samtidig sier 96 % at det er viktig for dem å kunne velge behandling, samtidig som det er et mindretall som faktisk får velge.

– Det er også interessant at informantene sier at nesten halvparten av DPSene har en bestemt behandlingsmetode de tilbyr. Hvis det er svært få alternativ tilgjengelig, blir selvsagt valgmulighetene færre, særlig når bare 8 % sier de får informasjon om retten til fritt behandlingsvalg.

– Hva vet du om hvem som svarte på denne undersøkelsen?

– Vi fikk 231 svar. 68 % hadde erfaring fra døgnavdelinger. 88 % hadde erfaringer fra ulike typer polikliniske tjenester og 10 % fra tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Mange av informantene mottok flere typer tjenester, noe som forklarer at den totale summen blir mer enn 100 %.

Utfordrende traumebehandling

– Også denne gangen var det mulig å utdype svarene – noen refleksjoner du vil trekke frem?

– Det var mange sterke beskrivelser av hvordan folk ikke får den hjelpen de trenger. 91 % av informanten sier de har opplevd traumer, men bare 20 % sier de har fått arbeidet med disse på en måte som passer for dem. Flere beskriver at at de når de er alvorlig syke får høre at de er for ustabile til at det er forsvarlig å arbeide med traumene de har opplevd.

– Når de så blir mer stabile, er de for friske til å trenge behandling, og er ikke rettighetspasienter lengre. De blir derfor utskrevet – til neste gang de blir alvorlig syke og får tilbud om behandling, men da er de igjen for ustabile til at det er forsvarlig å arbeide med traumene. Dette blir fullstendig meningsløst.

Provosert av spørsmål

– Noen uttrykte irritasjon og sinne fordi Erfaringskompetanse i det hele tatt valgte å spørre om muligheten til valg av behandling, når problemet deres var manglende tilgang på noen form for behandling. Forstår du reaksjonen?

– Ja, det forstår jeg veldig godt. Det er klart at hvis du ikke får behandling i det hele tatt, blir spørsmålet om hvilken behandling du får mindre viktig. Samtidig er retten til å få velge behandlingsform lovfestet, og det er derfor viktig å utforske om folk faktisk får de rettighetene de har krav på.

Delt ansvar

– Hvem har egentlig ansvaret for at folk får velge fritt mellom ulike typer forsvarlig behandling?

– Det ansvaret er delt, og ulike personer og instanser har ansvar for ulike ting:

  • Behandlere har ansvar for å gi informasjon om rettigheter, og eventuelt hjelpe til med klage.
  • Ledere ved enheter og foretak har ansvar for å utforme tilbud som sikrer reelle valgmuligheter.
  • Politikere og myndigheter har ansvaret for å sikre rammebetingelser som gjør at det faktisk er mulig å oppfylle folks rettigheter.

Behov for tiltak

– Hva er de viktigste rådene fra Erfaringskompetanse basert på denne undersøkelsen?

– Dette er som nevnt en uformell undersøkelse, og vi anbefaler derfor at disse funnene følges opp med nye undersøkelser som kan gi sikrere svar på hvor ofte denne typen lovbrudd skjer.

– Til det er gjort, og vi vet mer, bør ansatte og ledere i spesialisthelsetjenesten være spesielt oppmerksomme på at det utvikles gode systemer for å sikre pasienters rett til valg mellom forsvarlige behandlingstilbud.

– Det er også viktig at politikere og helsebyråkrater følger med på dette området. Hvis det virkelig stemmer at under 10 % får oppfylt sine lovfestede rettigheter, er det opplagt behov for tiltak for å rette på dette.

LAST NED RAPPORTEN (PDF):

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen.