Hjem > Kategori > Medisinfrie alternativer

Kategori: Medisinfrie alternativer

Når legen, sykepleieren eller psykologen deler egenerfaringer

Ved medisinfri avdeling i Tromsø har de åpnet for at ansatte kan dele sine egenerfaringer i møte med pasienter.

– Lite kunnskap om nedtrapping av psykofarmaka blant fagfolk

Trenger vi kunnskap om nedtrapping av psykofarmaka? Hvis ja, hvilken kunnskap, for hvem? Det var spørsmålet som ble stilt da Høgskolen Innlandet inviterte til seminar om nedtrapping av medikamenter i…

Medisinfri behandling er i gang landet rundt. Hva er status?

Medisinfri behandling er i gang i alle helseregionene. Nylig ble det publisert en rapport og en fagartikkel som henholdsvis evaluerer og beskriver implementeringen landet rundt.

Evaluering av medikamentfrie behandlingforløp

De regionale helseforetakene har dannet et interregionalt nettverk for medikamentfrie behandlingsforløp ved alvorlige lidelser, jfr. kravet i Oppdragsdokumentent fra 2015.

Medikamentfrie behandlingstilbud i psykisk helsevern – en oppsummering

I den siste tiden har vi presentert ulike tilbud under betegnelsen «Medisinfrie behandlingstilbud». Det har blitt vist et spekter av ulike terapeutiske tilnærminger, og vi har presentert noen av medikamentfrie…

Medisinfri behandling i psykisk helsevern: Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN)

I Helse Nord tilbys medisinfri behandling ved Medikamentfritt behandlingstilbud, UNN HF i Tromsø. Merete Astrup er leder for behandlingstilbudet, der 20 pasienter så langt har vært innlagt.

Medisinfri behandling i psykisk helsevern: Lovisenberg DPS

Ingrid Lange er seksjonsleder ved Lovisenberg DPS, seksjon døgn, samt leder av prosjektgruppen ved DPS et som skal utvikle et tilbud om medisinfri behandling i henhold til oppdraget fra Regjeringen.…

Medisinfri behandling i psykisk helsevern: Helse Bergen

Leif Arvid Øvernes er prosjektleder for medikamentfrie behandlingsforløp for personer med psykoselidelser i Helse Bergen, et treårig pilotprosjekt. Han jobber med utforming og implementering av dette på de seks DPS-ene…

Medisinfri behandling i psykisk helsevern: Ahus, Moenga

Siden mars 2017 har ca. 20 personer fått medisinfri behandling ved Nedre Romerike DPS Døgn Moenga. Anders Skogen Wenneberg er prosjektleder for medisinfri behandling på Ahus, psykologspesialist og seksjonsleder.