Hjem > Produkt > Alternativer til Tvang – Ressurshefte

Alternativer til Tvang – Ressurshefte

GRATIS

Kategori: Stikkord:

Beskrivelse

Erfaringskompetanse har gjennom prosjektmidler fra Helsedirektoratet fått muligheten til å tydeliggjøre hvilke frivillige løsninger og alternativer til tvang som er særlig aktuelle, sett i et brukerperspektiv. Uten tett dialog med mennesker som selv har opplevd tvang, hadde ikke dette vært mulig.