Hjem > Produkt > Anbefalinger fra rådgivende utvalg

Anbefalinger fra rådgivende utvalg

GRATIS

Kategori:

Beskrivelse

Rådgivende utvalg ble nedsatt av Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse, som en sammensatt perspektivgruppe i 2 år. Utvalget har drøftet behandling og behandlingsbegrepet knyttet til diagnoser og kategorisering, medisinfrivillighet og forsvarlighet. Dette er områder som i stor grad krever bredde i tilnærmingen til hva som er forsvarlig behandling i et brukerperspektiv.