Hjem > Produkt > Jeg vil ikke stå utenfor – arbeid og utdanning

Jeg vil ikke stå utenfor – arbeid og utdanning

GRATIS

Kategori:

Beskrivelse

AFI-notat 10/2011. Arbeidsforskningsinstituttet har på oppdrag fra Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse, sett på hvilke faktorer personer med psykiske vansker selv opplever og erfarer som viktige for deltakelse i utdanning og arbeid.