Hjem > Produkt > Ny kunnskap – ny praksis. Et nytt psykisk helsevern

Ny kunnskap – ny praksis. Et nytt psykisk helsevern

GRATIS

Kategori: Stikkord: , ,

Beskrivelse

På oppdrag fra Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse, har  Tor ­Johan Ekeland, professor i sosialpsykologi ved Høgskolen i Volda, skrevet artikkelen ”Ny kunnskap – ny praksis, et nytt psykisk helsevern”. Det er i dag et misforhold mellom helse­ og sosialpolitiske visjoner om utviklingen av et nytt psykisk helsevern, og det som er hegemonisk kunnskapsyn innen ledende profesjoner i feltet. Ny praksis krever ny kunnskap. Utviklingen av en kunnskapsplattform for psykisk helsearbeid som i større grad legitimerer erfaringskunnskap, bør derfor ha som ambisjon å utfordre denne dominansen. Det er et langsiktig arbeid. På bakgrunn av en analyse av kunnskapssynet i Opptrappingsplanen for psykisk helse setter Tor­ Johan Ekeland nåværende motsetninger inn i en historisk sammenheng, underlagt en epistemologisk analyse. Forholdet mellom objekt­ og subjektontologiske posisjoner blir klargjort, og begrepet ”erfaringskompetanse” drøftes med basis i denne. En del forskningsmessige utfordringer som denne analysen impliserer, blir også diskutert.