Hjem > Produkt > Rapport over rådgivning – 2007-2012

Rapport over rådgivning – 2007-2012

Kategori:

Beskrivelse

Med støtte fra Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse har PIO-senteret oppsummert 5 års rådgivning og veiledning med pårørende til psykisk syke i Oslo. Rapporten viser at det er mange pårørende som bryr seg om sine nærmeste. Men den viser også at pårørende blir oversett, både av behandlingsapparatet og systemet.