Hjem > Kategori > Nyheter

Kategori: Nyheter

Tilbakemeldingsverktøy – nyttig i dialogen mellom pasient og terapeut?

Runar Tengel Hovland i Helse Førde avla nylig en doktorgrad på emnet tilbakemeldingsverktøy. Han har forsket på implementeringen og praktiseringen av tilbakemeldingsverktøyet Norse Feedback. Hovland ser muligheter, men også begrensninger…

Den frittgående vaktbikkja

Målfrid J. Frahm Jensen var erfaringskonsulent ved Stavanger universitetssjukehus, varslet om det hun mente var urett og betalte prisen ved å si opp jobben. Var det verdt det?

7 av 10 fikk det verre under pandemien

7 av 10 som sliter med psykiske vansker og/eller rus fikk det verre under koronapandemien. Det viser den ferske undersøkelsen til Erfaringskompetanse.

Fikk det vanskelig under koronakrisen

Pandemien har ført til forverring av den psykiske helsen og et redusert behandlingstilbud for mennesker med spiseforstyrrelser. Det viser undersøkelsen til SPISFO.

Tvangsbruken nær halvert

Evalueringen av FACT-team (Flexible Assertive Community Treatment) viser at oppsøkende team nær halverte innleggelser på tvang. – Vi vil ha flere slike team fordi vi ser at det virker, sier…

Nettbutikken open att etter koronastenginga

Bibliotekar Eskil Skjeldal er attende med godsakene i nettbutikk, bibliotek og som fjernlån etter koronastenginga!

Vi har alle et ansvar for ettervernet etter rusbehandling

– For mennesker som sliter med psykososiale konsekvenser av rusmiddelbruk, er overgangen fra rusbehandling til hverdagen etterpå et spesielt sårbart punkt i endringsprosessen. Det sier Dagny Adriaenssen Johannessen, PhD-stipendiat i…

Nytt studietilbud i likepersonsarbeid

Universitetet i Agder (UiA) er på banen med nytt tilbud til de som ønsker å lære mer om kunnskapsbasert praksis og erfaringskunnskapens betydning i likepersonsarbeidet.

Nettkurs for brukerrepresentanter på systemnivå

Her er kurset som gir deg som brukerrepresentant nødvendig kunnskap når du skal bidra til forbedring av spesialisthelsetjenesten gjennom arbeid i brukerutvalg og ungdomsråd.