Hjem > Nyheter > 1000 jubileumsbøker i hus

1000 jubileumsbøker i hus

1.000 eksemplarer av jubileumsboka Levd liv kom i dag i hus på Frogner i Skien. – Vi er veldig fornøyde, sier Erfaringskompetanses Eskil Skjeldal og Astrid Borchgrevink Lund som begge har bidratt med artikler i antologien.

JUBILERER MED BOK: Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse markerer sine ti år med jubileumsbok. Nå er den kommet i hus. Astrid Borchgrevink Lund og Eskil Skjeldal er fornøyd med resultatet. (Foto: Thomas Øverbø)

Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse fyller 10 år i år. Det er bakgrunnen for antologien Levd liv der 17 bidragsytere deltar. Boka blir lansert på et åpent arrangement på Litteraturhuset i Oslo 27. oktober.

Daglig leder Hilde Hem understreker at dersom disse tekstene kan bidra til større innsikt og økt forståelse for kompleksiteten i liv og handling, vil det være en stor glede.

«Det er bare oss her»
-Med denne boka ønsker vi å inspirere til en større anerkjennelse for den dyrekjøpte erfaringen som kommer fra et levd liv, sier hun. Seniorrådgiver og bibliotekar Eskil Skjeldal har hatt ansvar for antologien og mener en slik bok er helt naturlig når et kompetansesenter jubilerer. I boka bidrar han med artikkelen «Om fenomener og begreper», mens seniorrådgiver Eva Svendsen tar for seg den historiske reisen fra en medarbeiders posisjon og seniorrådgiver Arnhild Lauveng skriver om «Det er bare oss her». Borchgrevink Lund har gjort et lengre intervju med Thorvald Stoltenberg om rus og psykisk helse i «Aldri gi opp håpet» og Hilde Hem skriver i forordet at vår logo er en åpen bok.
«Det er vårt håp at vi evner å bla om til nye ark. Dette må skje uten å miste fortellingen foran i boken, men også i tillit til at fremtiden kommer oss i møte når vi lytter til andres perspektiv og snakker om det det som samler oss på tvers: Et felles mål om gode tjenester som bygger på et solid og relevant kunnskapsgrunnlag.»

 

Litteratur og kunst
Jobbingen med boka startet for fullt i august i fjor og nå er den endelig klar. Den har blitt nettopp slik den var planlagt, både av utseende og innhold, sier Skjeldal som er redaktør for boka.
-Vi er et kompetansesenter, og når et kompetansesenter skal feires mener vi at det var naturlig at de sakene eller temaene som senteret er satt til å arbeide med må være det viktigste. Senteret vårt skal stå tett på steder, miljøer og personer som samler og utvikler bruker- og pårørendekunnskap. Dette kan gjøres på mange måter. Vi har valgt å lage en artikkelsamling. Vi skal samle kunnskap og en antologi er også en slags kunnskapssamling. Spesielt kobling skjønnlitteratur, sykdomserfaringer og kunst har vi vært opptatt av. Skjønnlitteraturen kan av og til være bedre egnet til å romme sykdomserfaringer enn det kliniske diagnosespråket, sier Skjeldal.

 Giftens tyranni
– Hvordan nasjonal ruspolitikk kan få konsekvenser for enkeltindividet og familier har vi belyst i intervjuet med Thorvald Stoltenberg. Han ledet Stoltenbergutvalget som foreslo en ny kurs for narkotikapolitikk i Norge.
– Utvalgets mandat og konklusjoner er svært viktig. Men personlig gjorde det et veldig inntrykk å høre ham fortelle om Nini, Thorvald og hele familiens kamp for et bedre liv for en som har fått føle «giftens tyranni», sier kommunikasjonsansvarlig Astrid Borchgrevink Lund.

Konkrete tips og framtidshåp

-Mange brukere og pårørende er opptatt av andre problemstillinger enn tradisjonell behandlingsforskning. Hvordan kommer det frem i denne antologien?
-Det kommer frem ved at flere av artikkelforfatterne løfter frem nettopp det brukerne og pårørende er opptatt av, gjennom forskning de har vært involvert i, gjennom egne sykdoms – og tilfriskningsprosesser eller gjennom arbeidet de står i, sier Skjeldal.

 

Artikkelforfattere og titler:

Eva Marit Svendsen: Eit historisk tilbakeblikk på senteret si reise

Gunnar Brox Haugen: Om å bygge bro mellom fag og erfaring

Tor- Johan Ekeland: Diagnoser som kunnskap

Mette Ellingsdalen: Diskriminering, tvang og tortur: Norsk psykisk helsevern og menneskerettighetene

Gunn Helen Kristiansen: Jeg tålte ikke fire tonn stress

Arnhild Lauveng: Det er bare oss her

Reidun Norvoll: Tvang

Petter Andreas Ringen: Et behandlerperspektiv på brukermedvirkning i helsevesenet

Christine Rosenqvist: Jakten på den skjulte lærerplanen

Astrid Borchgrevink Lund: Aldri gi opp håpet! Intervju med Thorvald Stoltenberg

Jan Inge Sørbø: Å finna eit språk for sjukdom

Pårørende: Den usynlige omsorgen. Intervju med Anne-Grethe Terjesen

Lars Amund Vaage: Sorg og song

Astrid Karine Weber: «Da kan jeg snakke med deg om alt»

Knut Olav Amås: Den andre mannen og Ugrashakkaren. Dikting og sjukdom i livet til Olav H. Hauge

Trond Fjetland Aarre: Kva skal til for at framtidas psykiske helsevern skal bli godt nok?

Eskil Skjeldal: Om fenomener og begreper

 

Vil du vite mer om boka? Lanseringen skjer 27. oktober kl. 18.00 på Litteraturhuset i Oslo. Da blir det bidrag fra to av artikkelforfatterne, Arnhild Lauveng og Jan Inge Sørbø og musikk ved Mathias Eick og Erlend Slettevoll. Det er et åpent arrangement. Boka kan kjøpes på lanseringsdagen eller via vår nettbutikk.

En rekke utdrag fra artiklene er allerede publisert og flere vil komme. Så følg med for å få smakebiter fra den nesten 400 sider tykke boka. 

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen.