Hjem > Nyheter > Å sette farger på livet

Å sette farger på livet

«Å sette farger på livet» er en bok som tar for seg nye og viktige utviklinger og begreper innen psykisk helsearbeid, som en konsekvens av samhandlingsreformen fra 2012.

Vår bibliotekar Marit Caffyn har lest boken "Å sette farge på livet" som beskriver kunnskapsgrunnlaget, samt behovet for kompetanse og aktuelle arbeidsformer og metoder i fagfeltet psykisk helsearbeid. (FOTO: Birgitte Finne Høifødt)

Samhandlingsreformen legger vekt på at brukere skal få helhetlig hjelp lokalt og at hjelpen skal være basert på brukernes behov og involvering i behandlingen.

Grundig og oversiktlig

Boka retter seg spesielt mot studenter i både videregående og høyere utdanning, for eksempel bachelor studenter innen helse og sosialfag, i tillegg til fagpersoner innen rusomsorg og psykisk helsetjeneste.

Men den vil også være av interesse for alle som er berørt av psykiske lidelser, enten som pasient eller pårørende.

Boken er delt i fire hoveddeler og til sammen 15 kapitler, alle skrevet av forskjellige forfattere.

Samtidig som boken favner vidt går den også grundig i dybden. Likevel er innholdet lett tilgjengelig og presentert på en oversiktlig og grei måte.

Helsetjenestene i forandring

De siste tiårene har det skjedd mye innen psykisk helse. For å summere opp så dreier det seg om forandringen fra sentrale til lokale helsetjenester, økt fokus og inkludering av bruker og pårørende, utvikling bort fra et dualistisk til et helhetlig menneskesyn, samt krav om utvidet samhandling mellom alle ledd i helsetjenestene som berører psykisk helse.

Boken gir et veldig godt overblikk over både norske og internasjonale reformer, retningslinjer og direktiver som driver utviklingen innen feltet.

Ellers går boken systematisk gjennom alle sider i dette store feltet som inkluderer psykisk helse og rusomsorg. Alt fra det rent filosofiske i hva vi legger i ordet helhetlig innen medisin og innen menneskesyn, til det praktiske som ansatte i kommunene må forholde seg til.

Som flere eksempler fra boka nevner jeg gjerne kapittel 9 som omhandler eldre som egen gruppe innen psykisk helse, kapittel 6 som tar for seg traumer og kriser. Man finner også et kapittel som omhandler det engelske begrepet «Recovery», og atter ett som gjør rede for nettverksmøter.

Oppdatert kunnskap

Det som gjør den spesielt nyttig for helsepersonell er alle de konkrete eksemplene på erfaringer, tiltak rundt om i landet, blant annet behandlingsformer som blir gitt. Det er ofte lenker til nettsider med mere informasjon og solide bibliografier til hvert kapittel så den som ønsker lett kan finne frem til fordypningsstoff.

Også for brukere og brukerrepresentanter er boken en kjærkommen innføring i kunnskapsgrunnlaget og oppdatering når det gjelder metoder og aktuelle arbeidsformer innen psykisk helsearbeid.

Fremtiden

Det overordnede målet er at behandlingstilbudet skal bli bedre, at brukere skal bli møtt med et mer effektivt og et mer individsentrert behandlingsapparat som jobber sammen på tvers av fag og etater. Sånn vil denne boken spille en stor rolle for både dagens og fremtidens behandlere og i sin tur pasienter som vil etterhvert nytt godt av forbedringene og utviklingen innen faget.

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen.