Hjem > Erfaringskonsulenter > – Alle kan bli flinkere til å be om en håndsrekning

– Alle kan bli flinkere til å be om en håndsrekning

Hun vet selv godt hva det er å være psykisk syk, og med jobberfaring fra Haukeland universitetssjukehus får Erfaringssentrum nå en erfaren kvinne som organisasjonssekretær i Andrea Holst.

– Jeg har levd livet - på godt og vondt. Min viktigste erfaring er da jeg lærte meg uttrykket arbeidsparalyse, sier Andrea Holst som i dag starter som organisasjonssekretær i Erfaringssentrum. (Foto: Privat)

I dag har Andrea Holst (29) sin aller første arbeidsdag hos Erfaringssentrum. Hobbyforfatteren og den ivrige samfunnsdebattanten ble tidlig engasjert i pasient- og brukerrettigheter gjennom fast spalte i medlemsbladet til Mental Helse Ungdom. Hennes brukererfaring er lang fartstid i psykisk helsevern.

– Jeg har vært symptomfri de siste fem årene. I 2018 fullførte jeg MB-programmet og begynte raskt i jobb som erfaringskonsulent i Bergen.

Tid for noe nytt

– Hvorfor søkte du jobben som organisasjonssekretær i Erfaringssentrum?

– Fordi jeg hadde lyst til å jobbe mer direkte med erfaringskonsulenter. Jeg trives best på tjeneste- og systemnivå og følte tiden var moden for å prøve noe nytt. Da jeg så stillingsannonsen, følte jeg at den nærmest var laget til meg. Alt jeg liker å gjøre samlet i én stillingsannonse. Jeg hadde jo ikke noe annet valg enn å søke!

Verden ikke sort-hvitt

– Du tar nå permisjon fra jobben som erfaringskonsulent ved psykiatrisk klinikk på Haukeland universitetssjukehus for å jobbe for Erfaringssentrum. Hva er den viktigste erfaringen du tar med deg fra klinikken til organisasjonsarbeidet?

– At Rom ikke ble bygget på en dag. Jeg har fått erfare viktigheten av tålmodighet og å lytte til alle aspekter av en sak før jeg gjør meg opp en bastant mening. Min evne til alltid prøve å se en sak fra flest mulig sider tror jeg kan hjelpe meg til å ha et nyansert blikk og holde fokus på hva som er viktigst for Erfaringssentrum sine medlemmer.

– Det finnes alltid nyanser og verden er ikke sort-hvitt. Jeg vet også at mange arbeidsgivere og helsearbeidere er åpne for erfaringskompetanse, men at det ikke alltid er lett for dem å stille spørsmålene de egentlig ønsker å stille.

Levd på godt og vondt

– Hva er din egen viktigste erfaring – eller viktigste erfaringer?

– Jeg har levd livet – på godt og vondt. Min viktigste erfaring er da jeg lærte meg uttrykket arbeidsparalyse. Det handler rett og slett om at man føler man har så mye å gjøre at man blir nærmest paralysert før man rekker å gjøre noe som helst. Plutselig er dagen gått og det eneste man har oppnådd er å runde Netflix.

– Jeg kjente på mye av det samme da jeg var psykisk syk: Verden ble for mye og enhver oppgave føltes overveldende, så jeg lot være å gjøre noe som helst. Det tok lengre tid enn jeg har lyst til å innrømme før jeg innså gleden i lister, organisering og realistiske mål.

– Man må rett og slett sette seg ned å si til seg selv: Dette føles uoverkommelig. Hvilken ende skal jeg begynne i og hvordan kan jeg gjøre dette overkommelig? Hva er viktigst akkurat nå?

– Det har lært meg viktigheten av å lage tydelige og klare mål for arbeidet. Da jeg innså dette, forsto jeg også hvor mye man får til om man klarer å ta én ting om gangen. Multitasking går fint til et visst nivå, så blir det bare rot.

Spør om hjelp

– Jeg tror at vi alle kan bli flinkere til å be om en håndsrekning, sier organisasjonssekretær Andrea Holst i Erfaringssentrum. (Foto: Privat)

– Hvordan kan du bruke dette i den nye jobben din?

– Min evne til å planlegge, prioritere og å lage lister er definitivt noe jeg kommer til å bruke i min nye jobb. Et annet aspekt med den erfaringen er hvor viktig det er å snakke sammen med kollegaene sine og tørre å spørre om hjelp. Det er faktisk ikke alltid det er mulig å gjøre alt innen en gitt tidsfrist.

– Jeg tror at vi alle kan bli flinkere til å be om en håndsrekning. Et annet aspekt med å ha slitt i livet er at jeg har utviklet en egen evne til å være ekstra påpasselig med kollegaer og mennesker rundt meg. Jeg spør ikke om folk trenger hjelp, jeg spør hva de trenger hjelp til!

Fra visjon til handling

– Erfaringssentrums visjon er at alle erfaringskonsulenter skal oppleve at de er en del av en stor, internasjonal bevegelse der brukere av tjenestene får mer makt i den fremtidige utformingen av disse. Hva konkret skal du gjøre for at visjonen skal bli mer enn ord?

– Først og fremst ønsker jeg å bidra til en økning i antall medlemmer slik at vi i størst mulig grad kan være representative for erfaringskonsulentene i landet. Jeg håper å oppnå hyppigere og tettere kontakt med våre internasjonale samarbeidspartnere.

– Jeg ønsker også å hjelpe nye erfaringskonsulenter slik at de kan få en tydelig stemme i debatten slik at vi sikrer bredde, og at flest mulig får presentert sine tanker. Rett og slett gi rom både til nye erfaringskonsulenter og ivareta de med mer erfaring. Som ny erfaringskonsulent kan det være tøft å finne sin plass. Jeg ønsker derfor å ha et særlig fokus på hvordan disse kan bli sett og hørt.

– Planen utover det er å jobbe aktivt ut mot arbeidsgivere og erfaringskonsulenter for å få i gang en åpen dialog. På den måten kan vi få satt fingeren på hva som er aller viktigst for medlemmene, samtidig som vi lytter til helseforetakene og sørger for et bedre samarbeid mellom yrkesgruppene. Vi trenger flere åpne fora hvor erfaringskonsulenter og helsearbeidere kan snakke sammen på en konstruktiv måte.

Klar, lyttende og tålmodig

– Hva slags egenskaper er de aller viktigste hos en erfaringskonsulent?

– At man har «bein i nesen» samtidig som man klarer å være ydmyk og lyttende. Gode samarbeidsevner og kommunikasjonsferdigheter er alfa og omega.

– Jeg har selv god erfaring med strategien undrende spørsmål framfor å gå i forsvarsposisjon. Evne til å være åpen for dialog og kunne formulere saklige, gode argumenter er viktig. Med det kan man komme langt.

– Noe jeg tidlig erfarte var viktigheten av å velge mine kamper. Med dette mener jeg å ta en ting om gangen og ikke prøve å favne om absolutt alt på en gang. Små endringer kan gi større endringer over tid. Det siste punktet jeg vil komme med er kanskje det viktigste: Tålmodighet!

Drømmekandidaten Andrea

Torbjørn Mohn-Haugen er styreleder i Erfaringssentrum. (Foto: Privat)

– Vi i ansettelseskomiteen falt for Andrea fordi hun har erfaring fra å ha jobbet på gulvet og kjempet mange av de kampene erfaringskonsulenter landet over står i. Det at hun har med seg spesialisthelsetjeneste-blikket inn i jobben, gjør henne til en ressurs vi trenger i videreutviklingen av Erfaringssentrum og for å få flere akuttavdelinger og helseforetak til å ansette på riktige vilkår.

Det sier styreleder Torbjørn Mohn-Haugen om hvorfor de valgte Andrea Holst.

– Hun viste også en egen evne til å se flere sider av en sak, og nysgjerrigheten hennes var en annen avgjørende årsak. Det at hun har en forfatter i magen og kan skrive så godt, gjorde henne rett og slett til drømmekandidaten – enhjørningen vi lette etter!

Kontinuitet

– Hva blir de viktigste oppgavene hennes?

– En helt sentral ting er at vi får større grad av kontinuitet i arbeidet vårt. Skriveegenskapene og den skarpe pennen hennes kommer også vel med når vi skal utvikle strategidokumenter, fylle nettsiden vår med innhold, få frem nye stemmer gjennom intervjuer og skrive søknader.

– En annen viktig oppgave vil være å sette i gang arbeidet med å kartlegge hvor mange som tar kontakt, og følge opp videreutviklingen av kursideene og konferanseideene vi har for 2021.

Viktig milepæl

– Hva betyr det for Erfaringssentrum å ha på plass sin aller første medarbeider?

– Det er en viktig milepæl! Jeg har ønsket meg og jobbet for dette i tre år. Så nå som det endelig skjer, er det med ny giv og energi slik at vi får gitt støtte og bistand til erfaringskonsulentene som jobber ute i tjenestene når de trenger det. Også arbeidsgivere, jobbspesialister og folk som ønsker å bli erfaringskonsulenter, skal få svar på det de lurer på i større grad enn i dag.

– Det gjør det også lettere fremover å ha mer kontakt med internasjonale partnere i USA, Danmark, Tsjekkia og Nederland for bygge videre på den dialogen som har pågått det siste året for å skape et mer globalt nettverk.

– Vi i styret gleder oss masse rett og slett, avslutter styreleder Torbjørn Mohn-Haugen i Erfaringssentrum.

LES MER: Erfaringssentrum

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen.