Hjem > Nyheter > Alternativer til tvang

Alternativer til tvang

Et nytt prosjekt setter fokus på etiske utfordringer i forbindelse med bruk av tvang innen psykiske helsetjenester.

PROSJEKTLEDER: En av fasilitatorene er Anne –Marthe Evenstad som også er prosjektleder. (Foto: Eva Svendsen/Erfaringskompetanse.no)

Senter for medisinsk etikk (SME) ved Universitetet i Oslo har fått støtte til et treårig prosjekt fra Helsedirektoratet med tittelen ” Psykiske helsetjenester, etikk og tvang (PET). Prosjektet er en del av den nasjonale strategien for økt frivillighet i psykiske helsetjenerser (” Bedre kvalitet – økt frivillighet” (2012-2015)).
Formålet med prosjektet er å oppsummere og skaffe kunnskap om etiske utfordringer i forbindelse med bruk av tvang der man har et spesielt fokus på pasienters medvirkning og hvordan slike utfordringer best kan håndteres i praksis.

Både brukere og pårørende
Prosjektet består av tre delprosjekter:

  1. Systematisk litteraturgjennomgang av etiske utfordringer av tvang og evaluering av etikk-tiltak i psykiatrien.
  2. Gruppeintervjuer med pasienter/brukere og pårørende som har vært utsatt for tvang. Brukergruppene er rekruttert  via  nettverket til Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse/Erfaringskompetanse.no, og LPP har stått for pårørenderespondentene.
    Erfaringskompetanse er i gang med et prosjekt som går ut på å få frem brukernes forslag til alternativer til tvang. Det startet i fjor høst og vil fortsette ut denne våren. Første workshop ble arrangert i samarbeid med We Shall Overcome i Oslo i oktober. Resultatene fra dette arbeidet vil inngå i dette prosjektet.

Tid for refleksjon
Det siste delprosjektet består av refleksjonsgrupper og opplæring av fasilitatorer ( gruppeledere). Tre helseforetak deltar. Sykehuset Telemark, psykiatrisk klinikk i Skien er et av sykehusene som er med i denne delen av prosjektet. Ved avdelingene vil det bli etablert refleksjonsgrupper som skal ta opp og få belyst ulike situasjoner for å lære av dem. Brukerne er ikke fast med i refleksjonsgruppene.  Dersom en pasient ønsker dette, kan vedkommende delta om det gjelder et etisk dilemma der vedkommende er involvert. Formålet med gruppene er mellom annet å oppnå større bevissthet rundt spørsmål om frivillighet kontra tvang og styrke pasientperspektivet og pasientmedvirkning i situasjoner der tvang synes nødvendig. Erfaringskompetanse er med i referansegruppen for Skiensprosjektet.

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen.