Hjem > Nyheter > Anbefalinger fra Toppmøte 2017 overlevert

Anbefalinger fra Toppmøte 2017 overlevert

Denne uka dro representanter fra senteret vårt inn til Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) for å overlevere anbefalingene fra toppmøtet. Det var statssekretær Anne Grethe Erlandsen som fikk dem overlevert.

-Vi håper at anbefalingene tas med når HOD gir føringer for fremtidens pårørendesamarbeid, sier seniorrådgiver Tone Larsen Hoel . Her sammen med statssekretær Anne Grethe Erlandsen (FOTO: Hilde Hem)

-Hvordan har senteret kommet fram til disse anbefalingene?

-Anbefalingene er basert på en innholdsanalyse av referatene fra samtalene rundt bordene på Toppmøte 2017. De referatførte poengene er gruppert og deretter formulert som anbefalinger, inndelt i fire grupper. Gruppesamtalene tok utgangspunkt i spørsmål utformet av Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse på bakgrunn av de innspill vi har fått og den kunnskap vi har om utfordringer på pårørendefeltet.

-Så andre deltakere denne dagen kunne kommet fram til andre anbefalinger?

-Ja. Et annet møte, med annen sammensetning og annet tematisk fokus, ville kunne kommet til andre anbefalinger. Pårørende og pasienter er ingen homogen gruppe, slik at ikke alle vil ønske mer pårørendeinvolvering. Det er derfor viktig at tjenestene tar hensyn til betydningen av fleksibilitet og ulike behov. Men det var altså et bredt felt og mange fra ulike posisjoner som var representert denne dagen.

-Hvor mange anbefalinger kom frem?

-En overordnet anbefaling og så fire grupper av anbefalinger delt inn i holdninger, kunnskap, systemer og lover og sentrale føringer. Vi er takknemlige for den kunnskapen som ble delt, og disse anbefalingene er et direkte resultat av alle de gode samtalene rundt bordene.

-Hva er den viktigste anbefalingen?

-At helsetjenestene må forstå og jobbe med mennesker i deres sosiale kontekst, og at familier har helhetlige problemer som ikke bør møtes av et fragmentert hjelpeapparat.

-Hva er skjebnen videre for disse anbefalingene?

-Vi håper at disse tas med når HOD gir føringer for fremtidens samarbeid med og ivaretakelse av pårørende, bl.a. i ulike oppdragsbrev. Statssekretæren har tidligere gitt uttrykk for at hun har hatt nytte av anbefalingene fra toppmøtene. Flere av anbefalingene er i tråd med den nye pårørendeveilederen, slik at en av de store utfordringene er nå å få dette kjent og få det til i praksis.

-Hvordan har arbeidet med pårørendetematikken i forbindelse med toppmøte 2017 preget senteret i etterkant?

-Vi har fått mange gode tilbakemeldinger på toppmøtets form og innhold og har bestemt at vi neste år vil arrangere et nytt toppmøte 26. april, der pårørende igjen er tema. Denne gangen blir temaet barn som pårørende.

Vi vil igjen takke medarrangører og bidragsytere for samarbeidet rundt arrangementet.

Her er anbefalingene fra Toppmøte 2017

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen.