Hjem > Nyheter > Bedre rustet til å styrke kunnskapsutvikling i et brukerperspektiv

Bedre rustet til å styrke kunnskapsutvikling i et brukerperspektiv

Årets statsbudsjett gir oss mulighet til ytterligere å bygge opp og utvikle den nasjonale kunnskapsbasen, sier Hilde Hem, daglig leder ved Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse.

VIKTIG JOBB: -Tilgjengeligheten på erfaringsmedarbeidere er samlet sett et svært viktig bidrag til bedre kvalitet i psykisk helse- og rustjenester, sier daglig leder Hilde Hem.

Regjeringen vil fortsatt styrke og løfte psykisk helse og rusfeltet i årets statsbudsjett.

– Ved å forsterke vårt primære samfunnsoppdrag, som er å løfte frem kunnskap fra brukere og pårørende, vil vi ytterligere kunne bidra til god kunnskapsbasert praksis, sier Hem.

Vil sette dagsorden

– Kunnskap endrer praksis. Den samlede systematiserte kunnskapen vil vi forsyne politikere og fagfolk med, blant annet gjennom å sette dagsorden når det er aktuelt, slik som ved våre Toppmøter.

I statsbudsjettet blir det påpekt at senteret i en særskilt posisjon til å avdekke kunnskapsmangler og styrke forskernettverk rundt brukerperspektiv.

Forskning med brukerbriller

Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse har som ambisjon å ta initiativ til forsknings- og dokumentasjonsprosjekter i egen regi og i samarbeid med universitet og høgskolemiljøer.

– Det er dessverre altfor ofte et misforhold mellom forskningens problemstillinger og de spørsmålene som brukere av tjenestene opplever som vesentlige. Der forskeren er opptatt av å belyse effekten av en behandlingsmetode, kan brukeren være mer opptatt av å få frem kunnskap om hvordan tjenesten oppleves av dem som mottar den.

-Hvis helseminister Bent Høie skal få gjennomslag for sitt slagord om pasienten i sentrum, må kunnskapsutviklingen i et bruker- og pårørendeperspektiv styrkes. Det er helseministerens ansvar å legge til rette for denne utviklingen, sier Hem.

Samarbeid

Hem understreker også at senteret skal ivareta relasjoner til enkeltpersoner, brukerorganisasjoner og regionale brukerstyrte sentre.

– I vårt daglige arbeide samarbeider vi med en rekke organisasjoner og sentere. Å styrke kunnskapsutvikling i et brukerperspektiv er en svært viktig oppgave, sier Hilde Hem.

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen.