Hjem > Nyheter > Berit Bryn-Jensen vant ytringsfrihetsprisen

Berit Bryn-Jensen vant ytringsfrihetsprisen

Prisvinneren har satt søkelys på situasjoner som har bidratt, og bidrar, til å krenke mennesker som trenger hjelp. Gjennom aktiv deltakelse i den offentlige debatten har lojaliteten til enkeltmennesker vært gjennomgripende.

VINNER: Berit Bryn-Jensen har vist et stort engasjement i forhold som angår de mest utsatte blant oss. (FOTO: Siv Helen Rydheim)

Historien viser at mennesker har blitt og fortsatt blir utsatt for krenkende og uverdig behandling innen psykisk helsevern, hvor også retten til den frie ytring og grunnleggende menneskerettigheter settes til side. ”Prisen til fremme av ytringsfriheten innen psykisk helsevern” har til hensikt å rette oppmerksomheten mot, og bidra til å sikre vilkårene for, den frie ytring på et bredt grunnlag. Prisvinneren bør ha pekt på forslag til endringer som kan ivareta en grunnleggende respekt for mennesket, dets integritet og rett til ytring, medbestemmelse og deltakelse i behandlingssamarbeidet. Prisen deles ut til en person, institusjon eller organisasjon som har utmerket seg i den forbindelse. Prisen, på kr. 10 000, ble første gang utdelt i 2002, og deles ut for ellevte gang i år.

Prisvinneren er en person som med sin klokskap og innsikt viser at endring i feltet ikke kan hvile på holdningsarbeid og god vilje, men må knyttes til lovverk og strukturelle betingelser slik at maktforhold kan endres. Vedkommende ser verden konsekvent «nedenfra» og forstyrrer rådende tenkemåter innen psykisk helsevern.

Årets prisvinner er en foregangskvinne som har vært med å stifte Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk Helse. Hennes politiske klarsyn, mot, faglige styrke og engasjement springer ut fra hennes egen smertefulle erfaring som pårørende. Prisvinneren evner å stå oppreist mot et maktapparat av fagfolk og politikere og holder fast ved sine verdier selv når det stormer som verst.

Interessant ytringsfrihetsseminar

Ytringsfrihetsseminaret hadde gode innledere, og en interessant paneldebatt med innspill fra deltakerne før prisen ble delt ut. Temaene for dagen og innlederne som bidro var:

Åpning av seminaret ble foretatt av Bengt Karlsson

Livets gaver – livets valg, ved Berit Bryn-Jensen

Om sprog – psykiatrisk sprog som fremmedgjort galskab, litteratur som fri galskab? ved Benny Lihme

Erfaringsbasert kunnskap med psykisk uhelse, ved Per Ivar Støle

Varför pratar psykiatrin aldrig om pengar? Pengar och att komma sig, ved Alain Topor

Panelsamtalen ble styrt av Anders J.W. Andersen og Victoria Ibaboa Edwards.

Prisutdeling ble foretatt av Inger Beate Larsen.

Livets gaver – livets valg

Berit Bryn-Jensen, som nå er medlem i We Shall Overcome (WSO), var først ut med innlegg 14.12.2012 og det var et svært gripende innlegg. Hun har med en tydelig stemme talt i mot tvangsmedisinering i mange år. Bakgrunnen for hennes engasjement er at hun smertelig har erfart å miste en sønn. Han døde plutselig ved at hjertet stoppet mens han sov. Dette er ikke uvanlig for pasienter som får standard medikamentell behandling i psykiatrien, uten å bli informert om hvor farlig medikamentene er eller hvor mange som mister mange år av livet.

Hun har også en datter som har fått erfare på kroppen at en livskrise har blitt gjort om psykiatrisk diagnose og tvang. Sykehuset tok feil, er en sak som ble dekket av NRKs program Brennpunkt 28.10.2008.

Hun fortalte om hvordan hun som pårørende opplevde å bli oversett og overhørt, men også at hun som politiker på 90-tallet var helt uvitende om hvilke forhold hun fikk erfare gjennom sin sønn innenfor psykisk helsevern. I sin rolle som politiker ble hun også rystet når hun så hvor dårlig hjelpeapparatet fungerte. Hun understreket samtidig at hun er klar over at det er ulikt fra sykehus til sykehus, fra avdelingen til avdeling. Hun delte noen av sine erfaringer, og er smertelig klar over at det dessverre er mange som opplever å bli krenket i møte med tvang i psykisk helsevern.

Berit Bryn-Jensen fortalte at hun begynte å lese fagbøker, og nevnte Liv Strands bok «Fra kaos mot samling». Innholdet i boka opplevde hun som nydelig, men dessverre møtte hun en annen virkelighet enn den som var beskrevet i den. Hun leste desto mer poesi, og har fortsatt stort utbytte av det.

Jeg personlig lærte noe viktig som Berit Bryn-Jensen tok fram. Det er at hun ikke ønsker å ta i bruk fagterminologien i psykiatrien, men bevare sitt eget språk i møte med den. Det tenker jeg også er fornuftig, og ga meg rom for videre refleksjon. Hun flettet flere dikt inn i sitt innlegg på en veldig fin måte.

Av diktene hun hadde valgt var det blant annet to dikt av Olav H. Hauge, og det siste fra han var:

Det er den draumen

Det er den draumen me ber på

at noko vedunderleg skal skje,

at det må skje –

at tidi skal opna seg

at dører skal opna seg

at berget skal opna seg

at kjeldor skal springa –

at draumen skal opna seg,

at me ei morgonstund skal glida inn

på ein våg me ikkje har visst um.

Gratulerer så mye med prisen!

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen.