Hjem > Nyheter > Best mulig behandling, minst mulig medisin

Best mulig behandling, minst mulig medisin

Ett medikament om gangen, lavest mulig dose, og pauser i behandlingen. Det er oppskriften Ole Steen, avdelingsoverlege ved Akuttpsykiatrisk seksjon ved Oslo universitetssykehus skulle ønske flere behandlere fulgte. Men medisinfrie behandlingsløp i psykiske helsetjenester ønsker han seg ikke.

Overmedisinering er et problem, ikke at det brukes medisin mot psykiske lidelser, mener Ole Steen ved avdelingsoverlege ved Akuttpsykiatrisk seksjon på Ullevål sykehus. (FOTO: BIRGITTE FINNE HØIFØDT)

Utgangspunktet for møte med psykiateren Ole Steen var en oppfølging etter et dialogmøte på Litteraturhuset i august med helsejournalisten Robert Whitaker, brukerorganisasjonene og fagfeltet. Langtidsvirkningen av antipsykotika var tema.

Overmedisinering et problem

-Jeg fant ikke noe vesentlig i det Whitaker sa som ga grunnlag for å endre våre retningslinjer for behandling av psykose. Men det er grunn til å intensivere arbeidet med å følge de retningslinjene vi har fra helsemyndighetene, sier Steen.

Han erfarer at mange er overmedisinert. Det er også en utfordring at mennesker med psykoselidelser fort havner i båsen «kronifisert» med en prognose som «går i svart».

-Jeg etterlyser en annen praksis enn den vi dessverre ofte opplever ved ulike distriktpsykiatriske sentra: Pasienter som skrives ut fra våre poster ved Ullevål sykehus til videre behandling på DPS’ene, ender ofte opp med økte doser og mange flere medisiner, opp til 6-7 ulike medikamenter.

-Har man en kronisk psykoselidelse, som mange mennesker med schizofreni har, skal det brukes én medisin mot psykosen, i så lav dose som mulig. Ved jevne mellomrom skal det vurderes om pasienten kan slutte med medisin. Det vil alltid være en avveining mellom symptomer og bivirkninger, sier han.

Tror ikke nevroleptika utløser psykose

-Helsejournalisten Robert Whitakers hypotese om at langtidsvirkningen av antipsykotisk medisin kan utløse en kronisk psykose, synes jeg ikke han klarte å sannsynlighets gjøre. Hvis dette likevel skulle vise seg å være tilfellet, at nevroleptika i seg selv, over tid, utløser en kronisk psykose, da er det jo en katastrofe.

Steen påpeker at Whitaker er journalist, ikke forsker.

– Slik jeg forsto ham, har han i hovedsak behandlet saken med journalistisk metode. Det er derfor ikke riktig å kalle det forskning. Han refererte til en del forskning som støttet hans hypoteser, og dette var veldig interessant.

Tviler på medisinfrie behandlingsforløp

– I dag er valget for mange å ta medisiner frivillig eller å medisineres under tvang. Mange opplever at de ikke har et reelt valg når det gjelder hvilke behandling de kan få. En rekke brukerorganisasjoner har gått sammen om en fellesaksjon for medisinfrie behandlingsforløp i psykiske helsetjenester. Er dette et tiltak du kan støtte?

-Jeg vil heller kaste ballen tilbake: Hvem skal utvikle dette? Hvem skal være der, og hvem skal ikke være der? Det finnes bøller og kjeltringer som heller vil være på psykiatrisk avdeling enn på en straffeanstalt. Dette er en utfordring blant annet.

Steen oppfordrer brukerorganisasjonene til å fortsette dialogen med helsemyndighetene da dette ligger utenfor hans mandat.

Målet er best mulig behandling

-Stortinget har gitt oss et oppdrag om å drive med helsetjenester, som har sine klare rammer. Vårt oppdrag er å gi pasientene våre en best mulig behandling for sin sykdom. Som blant annet er å vurdere når det er behov for medisin, eller ikke. Målet med behandlingen er å bli mer selvstendig og klare seg uten hjelp.

Steen tviler på om det finnes leger som vil jobbe ved en slik medisinfri avdeling.

-Selv kan jeg ikke tenke meg å arbeide et sted uten å drive med medisiner. Hva slags behandling tenker man seg? Den faglige ledelsen ville fått litt av en utfordring.

Han understreker likevel at ikke alle psykiatriske problemer bør eller skal medisineres.

-Hos oss har vi rett som det er innlagt pasienter som trenger utredning, krisebearbeiding, avrusning eller kortvarige psykoterapeutiske hjelp, og som ikke nødvendigvis skal medisineres.

Etterlyser internasjonale eksempler

-Det kunne vært interessant å vite om det finnes internasjonale eksempler på at en slik medisinfri modell har vært gjennomført med hell. Om det aldri har vært forsøkt, tror jeg dette kan bli vel spennende, sier Ole Steen.

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen.